Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website
  • Chưa thiết lập Site cần kết nối
  • Chưa thiết lập List cần kết nối
  • Chưa chọn column để lưu trữ dữ liệu
  • Chưa chọn mode để render dữ liệu

Vui lòng cấu hình.

I. Đồng chí Trần Đình Vinh

 

Họ và tên: Trần Đình Vinh

Chức vụ và đơn vị công tác hiện nay: Giám đốc Sở tư pháp tỉnh Đắk Nông

Ngày tháng, năm sinh: 10/10/1959

Quê quán: Diễn Ngọc, Diễn Châu, Nghệ An

Nơi ở hiện nay: Phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 18/2/1983   Chính thức: 18/2/1984

Trình độ:

- Học vấn: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân

- Quản lý nhà nước: Đại học

Quá trình công tác:

- Từ tháng 10/1978 đến tháng 11/1981: Công tác tại trường cấp 1, 2 xã Quảng Thành, huyện Đắk Nông, tỉnh Đắk Lắk. Phó Bi thư Chi đoàn nhà trường;

- Từ tháng 12/1981 đến tháng 8/1983: Phó hiệu trưởng trường cấp 1, 2 xã Quảng Thành, huyện Đắk Nông, tỉnh Đắk Lắk;

- Từ tháng 9/1983 đến tháng 6/1985: Học Cao đẳng sư phạm tại trường Cao đẳng sư phạm Ban Mê Thuột;

- Từ tháng 7/1985 đến tháng 9/1986: Phó Hiệu trưởng trường cấp 1, 2 Võ Thị Sáu, Ủy viên Ban chấp hành Chi bộ xã Quảng Thành, huyện Đắk Nông, tỉnh Đắk Lắk;

- Từ tháng 10/1986 đến tháng 10/1987: Phó Hiệu trưởng trường Phổ thông cơ sở Võ Thị Sáu, Ủy viên Ban chấp hành Chi bộ xã Quảng Thành, huyện Đắk Nông, tỉnh Đắk Lắk;

- Từ tháng 11/1987 đến tháng 9/1989: Hiệu trưởng trường cấp 2 Ngô Quyền, Bí thư Chi bộ nhà trường, Ủy viên Ban chấp hành Chi bộ xã Quảng Thành, huyện Đắk Nông, tỉnh Đắk Lắk;

- Từ tháng 10/1989 đến tháng 9/1992: Phó Hiệu trưởng trường cấp 2, 3 huyện Đắk Nông. Bí thư Chi bộ trường cấp 2, 3 huyện Đắk Nông;

- Từ tháng 10/1992 đến tháng 01/1993: Quyền Chánh Văn phòng huyện ủy Đắk Nông, Chi ủy viên Chi bộ Văn phòng huyện ủy Đắk Nông;

- Từ tháng 02/1993 đến tháng 5/1996: Chánh Văn phòng huyện ủy Đắk Nông; Ủy viên BCH Đảng bộ huyện Đắk Nông (khóa VI); Bí thư Chi bộ Văn phòng huyện ủy Đắk Nông;

- Từ tháng 6/1996 đến tháng 12/2000: Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy Đắk Nông (khóa VII); Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy, Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng huyện ủy Đắk Nông;

- Từ tháng 01/2000 đến tháng 7/2005: Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Đắk Nông, Ủy viên BCH đảng ủy Công an huyện Đắk Nông;

- Từ tháng 8/2005 đến tháng 7/2007: Phó Bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện Đắk G’Long, Ủy viên đảng ủy Quân sự huyện Đắk G’Long – tỉnh Đắk Nông;

- Từ tháng 8/2007 đến tháng 7/2012: Phó Ban Tổ chức tỉnh ủy Đắk Nông;

- Từ tháng 8/2012 đến nay: Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông, Ủy viên BCH, Bí thư đảng bộ Sở tư pháp.

II. Đồng chí Hoàng Hùng

Họ và tên: Hoàng Hùng

Chức vụ và đơn vị công tác hiện nay: Phó Giám đốc Sở Tư pháp Đắk Nông

Ngày, tháng, năm sinh: 15/01/1960

Quê quán: xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: không.

Ngày vào Đảng: 08/4/1980 - chính thức: 08/10/1981

Trình độ:

Học vấn: 10/10 (PTTH) 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên chính

 

Quá trình công tác:

- Từ tháng 12/1988 đến tháng 12/2003: công tác tại Sở Tư pháp tỉnh Đăk Lăk và đã kinh qua những công việc, chức vụ chính quyền, Đảng, đoàn thể như sau:

+ Về chính quyền: Chuyên viên Phòng Văn bản - Phổ biến, giáo dục pháp luật (12/1988 - 12/1989); Phó Chánh án TAND huyện Krông Buk (12/1989 - 7/1991); chuyên viên Phòng Tổ chức - Đào tạo - Quản lý TAND cấp huyện (7/1991 - 6/1993); Chuyên viên, Chấp hành viên, Quyền Trưởng phòng (6/1993 - 8/1995), Trưởng phòng (8/1995 - 2/2003) và Chuyên viên (2/2003 - 6/2003) của Phòng Thi hành án dân sự tỉnh Đăk Lăk; Chuyên viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý của nhà nước tỉnh Đăk Lăk (6/2003 - 12/2003).

+ Về Đảng: Phó Bí thư Chi bộ Tòa án - Kiểm sát huyện Krông Buk, Đăk Lăk (2/1990 - 7/1991); Phó Bí thư Chi bộ, Ủy viên BCH - Chủ nhiệm UBKT Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Đăk Lăk (1991 - 2001).

- Từ tháng 01/2004 đến tháng 6/2009: công tác tại Sở Tư pháp tỉnh Đăk Nông và đã kinh qua những công việc, chức vụ chính quyền, Đảng, đoàn thể như sau:

+ Về chính quyền: Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước.

+ Về đoàn thể: Phó Chủ tịch Công đoàn, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Sở Tư pháp tỉnh Đăk Nông; Chi hội phó (giai đoạn lâm thời) và Ủy viên BCH Chi Hội Luật gia Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2006 - 2009.

- Từ tháng 4/2011 đến nay:

+ Về chính quyền: Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

+ Về đoàn thể: Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Phó Bí thư Đảng ủy Sở, Chủ tịch Công đoàn Sở.

 III. Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu

Họ và tên: Nguyễn Trung Hiếu

Chức vụ và đơn vị công tác hiện nay: Phó Giám đốc Sở Tư pháp Đắk Nông

Ngày, tháng, năm sinh: 16/3/1974

Quê quán: Kiến Thuỵ, Hải Phòng

Ngày vào Đảng: 19/5/1999 - chính thức: 19/5/2000

Trình độ:

- Chuyên môn: Cử nhân luật

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Quản lý nhà nước: Chuyên viên chính

Quá trình công tác:

- Từ tháng 9/1996 đến tháng 12/2003: Làm chuyên viên của các đơn vị: Phòng Văn bản - Phổ biến, giáo dục pháp luật; Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước; Văn phòng Sở; Phòng Tổ chức – Đào tạo của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk;

- Từ tháng 01/2004 đến tháng 4/2006: Làm Phó phòng Tổ chức – Hành chính, Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông;

- Từ tháng 4/2006 đến tháng 03/2011: Làm Chánh Văn phòng Sở Tư pháp;

- Từ tháng 03/2011 đến nay: Được điều động giữ chức vụ Trưởng phòng Xây dựng và thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp;

Ngoài ra, trong thời gian công tác, đồng chí Nguyễn Trung Hiếu có nhiều năm làm công tác đoàn, Công đoàn.

 

IV. Đồng chí Nguyễn Văn Thông

Họ và tên: Nguyễn Văn Thông

 

Chức vụ và đơn vị công tác hiện nay: Phó Giám đốc Sở Tư pháp Đắk Nông

 

Ngày, tháng, năm sinh: 20/8/1976

Quê quán: xã Bình Xa, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

 

Trình độ:

- Chuyên môn: Cử nhân luật

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Quản lý nhà nước: Chuyên viên

Quá trình công tác:

- Từ tháng 10/2000 đến tháng 12/2000 làm tại UBND huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

- Từ tháng 12/2000 đến tháng 31/03/2004 làm tại Huyện ủy Bù Đăng, tỉnh Bình Phước       .

- Từ ngày 01/04/2004 đến 30/06/2008 làm việc tại Thanh tra tỉnh Đắk Nông.

- Từ ngày 01/07/2008 đến 16/07/2017 làm việc tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Đắk Nông.    

- Từ ngày 17/07/2017 đến 12/06/2018       làm việc tại Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông.