Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đóng

Báo cáo tuần ngày 11/9/2014

Chấp hành chế độ báo cáo định kỳ theo quy định của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Đắk Nông, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Sở Tư pháp báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp trong tuần.

  • Quy định về chi phí giám định, chi phí định giá tài sản, mức chi phí cho người làm chứng, mức chi phí cho người phiên dịch

  • Nghị định số 84/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

  • Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ

  • Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2014

  • Sở Tư pháp tổ chức Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi tại đơn vị kết nghĩa

  • Báo cáo tuần ngày 11/9/2014

Dữ liệu đang cập nhật
 
 
  • Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay

Số lượt truy cập

0
6
1
6
0
5
2

Đang truy cập

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết Website