Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đóng

Rà soát công chức làm công tác hộ tịch

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2611/UBND-NC ngày 10/6/2015 về việc triển khai rà soát đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch, Sở Tư pháp đề nghị UBND cấp huyện, Phòng Tư pháp các huyện, thị xã quan tâm triển khai thực hiện.

 • Hướng dẫn các đơn vị xây dựng báo cáo kết quả lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)

 • Rà soát công chức làm công tác hộ tịch

 • Thông báo bán đấu giá tài sản

 • V/v nâng lương trước thời hạn

 • Hướng dẫn báo cáo thống kê công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2015 theo Thông tư 20/2013/TT-BTP

 • V/v góp ý dự thảo Quy chế dân chủ cơ sở

 • Thanh tra Sở Tư pháp - chặng đường xây dựng và trưởng thành

 • Trợ giúp pháp lý – điểm tựa cho những người yếu thế trong xã hội

 • Thực trạng tổ chức và hoạt động của tổ chức pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Đắk Nông

 • Quản lý nhà nước trong công tác Bổ trợ Tư pháp

 • Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2015)

 • Phòng Công chứng số 2 quá trình hình thành và phát triển

Dữ liệu đang cập nhật
 
 
 • Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
6
1
9
2
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
1
Liên kết Website