Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đóng

Hướng dẫn các đơn vị xây dựng báo cáo kết quả lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)

Thực hiện Quyết định số 189/QĐ-UBND ngày 02/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi), ngày 16/3/2015, Sở Tư pháp ban hành Công văn số 28/STP-KT về việc hướng dẫn xây dựng báo cáo kết quả lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi).

  • Trợ giúp pháp lý lưu động tại cơ sở

  • Miễn thi tốt nghiệp THPT cho người khuyết tật nặng

  • Một số chính sách có hiệu từ giữa tháng 3/2015

  • Hướng dẫn thủ tục thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

  • Hướng dẫn các đơn vị xây dựng báo cáo kết quả lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)

  • Hội nghị phổ biến, hướng dẫn các nội dung liên quan đến việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)

Dữ liệu đang cập nhật
 
 
  • Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
8
1
2
4
1
8

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3
Liên kết Website