Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đóng

V/v tiếp nhận hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng

Thực hiện Quyết định số 2104/QĐ-TTg ngày 29/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020”, Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Sở Tư pháp thông báo việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn II (2016 – 2020) như sau:

Dữ liệu đang cập nhật

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
4
8
0
4
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết Website