Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đóng

Hướng dẫn báo cáo thống kê công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2015 theo Thông tư 20/2013/TT-BTP

Thực hiện Công văn số 1388/BTP-KHTC ngày 27/4/2015 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo thống kê về công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2015; Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan, đơn vị trong phạm vi, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao thực hiện báo cáo thống kê công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2015 theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê về công tác tư pháp với những nội dung, cụ thể như sau:

Dữ liệu đang cập nhật
 
 
  • Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
8
8
2
6
4
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
1
Liên kết Website