Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đóng

Chấn chỉnh tình trạng lạm dụng giấy tờ bản sao có chứng thực khi thực hiện thủ tục hành chính

Ngày 20/6/ 2014 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 17/CT-TTg về biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản, giảm chi phí cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC). Chỉ thị yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc nội dung quy định tại Điều 6 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP về quyền của các cá nhân, tổ chức khi trực tiếp thực hiện TTHC.

 • Tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật

 • Thông báo về việc xét nâng lương trước thời hạn đợt I năm 2014

 • Chấn chỉnh tình trạng lạm dụng giấy tờ bản sao có chứng thực khi thực hiện thủ tục hành chính

 • Những điểm mới của Luật Công chứng (sửa đổi)

 • Những điểm mới của Luật Công chứng (sửa đổi)

 • Góp ý Dự thảo báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014

 • Chấn chỉnh tình trạng lạm dụng giấy tờ bản sao có chứng thực khi thực hiện thủ tục hành chính

 • Điều chỉnh giảm lãi suất cho vay

 • Quốc hội thông qua Dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi)

 • Công bố quyết định thành lập Trung tâm Pháp y tỉnh

 • Cách xác định đối tượng được miễn lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm

 • Một số quy định mới trong xử lý tài sản bảo đảm

Dữ liệu đang cập nhật
 
 
 • Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay

Số lượt truy cập

0
5
8
2
8
7
8

Đang truy cập

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết Website