Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đóng

Báo cáo tuần ngày 23/7/2014

Chấp hành chế độ báo cáo định kỳ theo quy định của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Đắk Nông, Sở Tư pháp báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp trong tuần Từ ngày 17/7/2014 đến ngày 24/7/2014.

 • Tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật

 • Báo cáo tuần ngày 23/7/2014

 • Chấn chỉnh tình trạng lạm dụng giấy tờ bản sao có chứng thực khi thực hiện thủ tục hành chính

 • Những điểm mới của Luật Công chứng (sửa đổi)

 • Những điểm mới của Luật Công chứng (sửa đổi)

 • Góp ý Dự thảo báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014

 • Báo cáo tuần ngày 23/7/2014

 • Chấn chỉnh tình trạng lạm dụng giấy tờ bản sao có chứng thực khi thực hiện thủ tục hành chính

 • Điều chỉnh giảm lãi suất cho vay

 • Quốc hội thông qua Dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi)

 • Công bố quyết định thành lập Trung tâm Pháp y tỉnh

 • Cách xác định đối tượng được miễn lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm

Dữ liệu đang cập nhật
 
 
 • Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay

Số lượt truy cập

0
5
8
7
8
7
7

Đang truy cập

0
0
0
0
0
0
1
Liên kết Website