Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đóng

Danh mục, nội dung thủ tục hành chính thực hiện niêm yết

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 718/UBND-NC ngày 20/02/2017 v/v thực hiện Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ, đề nghị các cơ quan, đơn vị niêm yết đầy đủ nội dung thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:

Dữ liệu đang cập nhật

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
4
7
7
2
7

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
1
Liên kết Website