Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đóng

Tỉnh Đắk Nông khảo sát mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan hành chính nhà nước trong lĩnh vực chứng thực và đăng ký doanh nghiệp

Ngày 19/11/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 513/KH-UBND v/v khảo sát mức độ hài lòng của người dân ,doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trong lĩnh vực chứng thực và lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

  • Tỉnh Đắk Nông khảo sát mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan hành chính nhà nước trong lĩnh vực chứng thực và đăng ký doanh nghiệp

  • Hướng dẫn báo cáo về tình hình, kết quả kiểm soát TTHC

  • Đánh giá công chức, viên chức và bổ sung lý lịch công chức, viên chức năm 2014.

  • Chi bộ Sở Tư pháp với công tác phát triển đảng viên

  • Tọa đàm – Hái hoa dân chủ tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 09/11

  • Kết luận Thanh tra công tác chứng thực; công tác hộ tịch đối với Phòng Tư pháp huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

Dữ liệu đang cập nhật
 
 
  • Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay

Số lượt truy cập

0
6
7
0
7
0
7

Đang truy cập

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết Website