Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đóng

Hướng dẫn báo cáo thống kê công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016 theo Thông tư 20/2013/TT-BTP

Thực hiện Công văn số 1250/BTP-KHTC ngày 20/4/2016 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo thống kê về công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016; Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan, đơn vị trong phạm vi, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao tiếp tục thực hiện các quy định về chế độ và biểu mẫu thống kê báo cáo theo quy định của Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê về công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016.Dữ liệu đang cập nhật

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
7
0
2
4
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết Website