Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đóng

Công văn đăng ký dự thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính

Dự thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính

  • Quốc hội thông qua Luật Trưng cầu ý dân

  • Công văn đăng ký dự thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính

  • Kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ tại Sở Tư pháp Đắk Nông năm 2015

  • Thay đổi cơ cấu văn phòng UBND cấp tỉnh

  • Sẽ thiết lập Cổng dịch vụ công Quốc gia

  • UBND tỉnh Đắk Nông ban hành quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước hoạt động giám định tư pháp

Đại hội đảng các cấp.jpg
Dữ liệu đang cập nhật

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
2
1
0
8
7
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết Website