Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đóng

Đánh giá công chức, viên chức và bổ sung lý lịch công chức, viên chức năm 2014.

Thực hiện công tác đánh giá công chức, viên chức hàng năm theo quy định tại Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Luật Viên chức năm 2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Công văn số 4393/BNV-CCVC ngày 17/10/2014 của Bộ Nội vụ về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2014 và Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức; Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

  • Hướng dẫn báo cáo về tình hình, kết quả kiểm soát TTHC

  • Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật mới

  • Đánh giá công chức, viên chức và bổ sung lý lịch công chức, viên chức năm 2014.

  • Chi bộ Sở Tư pháp với công tác phát triển đảng viên

  • Tọa đàm – Hái hoa dân chủ tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 09/11

  • Kết luận Thanh tra công tác chứng thực; công tác hộ tịch đối với Phòng Tư pháp huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

Dữ liệu đang cập nhật
 
 
  • Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay

Số lượt truy cập

0
6
6
7
9
0
0

Đang truy cập

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết Website