Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website
  • Chưa thiết lập Site cần kết nối
  • Chưa thiết lập List cần kết nối
  • Chưa chọn column để lưu trữ dữ liệu
  • Chưa chọn mode để render dữ liệu

Vui lòng cấu hình.

Về việc hướng dẫn gửi đơn kiến nghị (21/11)
Về việc hướng dẫn gửi đơn kiến nghị của ông Nguyễn Văn Tuyên
V/v chuyển đơn kiến nghị của bà Hoàng Thị Hoa (13/04)
Ngày 09/04/2018, Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông nhận được đơn kiến nghị của bà Hoàng Thị Hoa. Địa chỉ: Thôn 3/2, xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.
V/v chuyển đơn tố cáo của ông Phạm Ngọc Hòa và ông Phạm Văn Hường. (21/03)
Ngày 09/03/2018, Sở Tư pháp nhận được đơn tố cáo của ông Phạm Ngọc Hòa và ông Phạm Văn Hường.
Chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của bà Phạm Thị Bính (29/12)
Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông nhận được đơn của bà Phạm Thị Bính, địa chỉ: Buôn K62, xã Đắk Drô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.
Chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của bà Phạm Thị Bính (28/11)
Ngày 27/11/2017, Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông nhận được đơn kiến nghị, phản ánh của bà Phạm Thị Bính (địa chỉ: số 78, buôn K62, xã Đắk Drô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) yêu cầu Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản ngừng hành vi bán đấu giá tài sản đối với phần đất của gia đình bà Bính.

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp