Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website
  • Chưa thiết lập Site cần kết nối
  • Chưa thiết lập List cần kết nối
  • Chưa chọn column để lưu trữ dữ liệu
  • Chưa chọn mode để render dữ liệu

Vui lòng cấu hình.

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Đắk Nông Tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật (27/09)
Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và Kế hoạch số 489/KH-UBND ngày 18/9/2018 của UBND tỉnh về việc tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. Ngày 25/9/2018, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật mới ban hành bao gồm: Luật An ninh mạng; Luật Tố cáo và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến luật quy hoạch.
Hội thi công chức Tư pháp Hộ tịch giỏi tỉnh Đắk Nông năm 2017 (25/10)
Thực hiện Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 5/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi công chức Tư pháp - Hộ tịch giỏi năm 2017; Quyết định số 761/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc thành lập Ban Tổ chức và Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức Hội thi công chức Tư pháp - Hộ tịch giỏi năm 2017 (gọi tắt là Hội thi), ngày 18/10/2017, Hội thi công chức Tư pháp - Hộ tịch giỏi tỉnh Đắk Nông năm 2017 đã diễn ra thành công tốt đẹp.
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật (30/06)
Thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông”, trong năm 2014 Sở Tư pháp đã lựa chọn một số địa bàn trọng điểm hay xảy ra vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh để tập trung cho công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.
Hội nghị triển khai các văn bản pháp luật (17/06)
Ngày 13/6/2014, Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật mới cho các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; đội ngũ Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; đại diện pháp chế các sở, ngành; trưởng và phó phòng Tư pháp cấp huyện. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Đình Vinh, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh – Giám đốc Sở Tư pháp.
HỘI THI “CHỦ TỊCH UBND CẤP XÃ VỚI PHÁP LUẬT” LẦN THỨ I NĂM 2013 (15/01)
Thực hiện Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 22/3/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc tổ chức Hội thi “Chủ tịch UBND cấp xã với pháp luật” lần thứ I, năm 2013. Ngày 04/12/2013, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tổ chức Hội thi “Chủ tịch UBND cấp xã với pháp luật” lần thứ I tại hội trường trung tâm Hội nghị tỉnh Đắk Nông. Đến dự và chỉ đạo Hội thi có đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Lệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh – Trưởng Ban Tổ chức Hội thi; đồng chí Trần Đình Vinh, Giám đốc Sở Tư pháp – Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh – Phó Trưởng Ban tổ chức Hội thi cùng với các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh; UBND các huyện, thị xã. Đặc biệt, Hội thi quy tụ 24 thí sinh xuất sắc là Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh, đây là những hạt nhân được lựa chọn từ hội thi ở cấp huyện.

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp