Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website
  • Chưa thiết lập Site cần kết nối
  • Chưa thiết lập List cần kết nối
  • Chưa chọn column để lưu trữ dữ liệu
  • Chưa chọn mode để render dữ liệu

Vui lòng cấu hình.

Trợ giúp pháp lý lưu động tại xã Cư Knia huyện Cư Jút (03/10)
.ExternalClass2A64D21AD04E414DA68ACDE52AF91550 .shape {;} Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2013, với mục tiêu cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật cho người được trợ giúp pháp lý. Vừa qua, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Đăk Nông phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Cư Jút tổ chức được 02 đợt Trợ giúp pháp lý l...
Cục trợ giúp pháp lý làm việc với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Đắk Nông (03/10)
Chiều ngày 10/7/2013, Đoàn công tác của Cục trợ giúp pháp lý do đồng chí Trần Nguyên Tú làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Đắk Nông. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Hoàng Hùng – Phó Giám đốc Sở Tư pháp kiêm Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Đắk Nông, cùng các Trợ giúp viên và chuyên viên của Trung tâm.