Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website
  • Chưa thiết lập Site cần kết nối
  • Chưa thiết lập List cần kết nối
  • Chưa chọn column để lưu trữ dữ liệu
  • Chưa chọn mode để render dữ liệu

Vui lòng cấu hình.

V/v hưởng ứng Cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên” (31/07)
Thực hiện Công văn số 2711/BTP-PBGDPL ngày 24/7/2018; Kế hoạch số 652/KH-BTP ngày 5/3/2018 của Bộ Tư pháp thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2018 và Kế hoạch số 2416/KH-BTP ngày 3/7/2018 của Bộ Tư pháp về việc tổ chức Cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên” (sau đây gọi tắt là Cuộc thi).
Thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại năm 2018 (31/07)
Thực hiện Quyết định số 698/QĐ-BTP ngày 11/4/2018 của Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án thành lập Văn phòng Thừa phát lại của tỉnh Đắk Nông năm 2018, Sở Tư pháp thông báo việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2018 như sau:
Công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bồi thường nhà nước (31/07)
Căn cứ Quyết định số 1442/QĐ-BTP ngày 26/6/2018 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, thủ tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bồi thường nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp, ngày 30/7/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 1166/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp.
Tổ chức Lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (30/07)
Thực hiện Kế hoạch số 212/KH-UBND ngày 08/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; bảo đảm trước ngày 01/01/2020, 100% công chức làm công tác hộ tịch của địa phương được bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hộ tịch theo đúng quy định.
Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông tổ chức Lễ bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về hương ước, quy ước (26/07)
Chiều ngày 23/7/2018, tại Phòng họp Sở Tư pháp đã diễn ra Lễ bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước giữa Sở Tư pháp và Sở Văn hóa, thể thao và du lịch. Tham dự và chủ trì buổi lễ có đồng chí Trần Đình Vinh – Giám đốc Sở Tư pháp, đồng chí Phan Công Việt – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; cùng với sự tham gia của đồng chí Nông Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh và các lãnh đạo, chuyên viên Phòng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật – Sở Tư pháp, Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa gia đình - Sở Văn hóa, thể thao và du lịch.

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp