Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website
  • Chưa thiết lập Site cần kết nối
  • Chưa thiết lập List cần kết nối
  • Chưa chọn column để lưu trữ dữ liệu
  • Chưa chọn mode để render dữ liệu

Vui lòng cấu hình.

Thông báoThứ 3, Ngày 31/05/2016, 16:00

Lịch tiếp công dân của Sở Tư pháp

Thực hiện Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013; Quyết định số 16/QĐ-STP ngày 21 tháng 4 năm 2015 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông.

 

Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông thông báo lịch tiếp công dân cụ thể như sau:

 

Chủ trì tiếp công dân

 

 

 

Ngày tiếp công dân

 

 

Lãnh đạo Sở -

Tiếp định kỳ

 

Giám đốc Sở

Vào ngày 15 hàng tháng, nếu trùng vào ngày nghỉ thì chuyển sang ngày làm việc tiếp theo và tiếp đột xuất

Thanh tra Sở -

Tiếp thường xuyên

 

Thanh tra Sở

 

Vào các ngày làm việc hàng tháng

 

Địa điểm tiếp công dân: Phòng làm việc Thanh tra Sở.

Nội dung: Tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc để xem xét, ra quyết định giải quyết khiếu nại; kết luận nội dung tố cáo; xem xét, giải quyết kiến nghị, phản ánh; trả lời cho công dân theo quy định pháp luật.

Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông thông báo để các tổ chức, cá nhân và đơn vị có liên quan được biết và thực hiện./.


Số lượt người xem: 417Bản in Quay lại
Xem theo ngày: