Kết quả xử lý đơn thư (13.02.2023 13:32)

Chuyển đơn kiến nghị,phản ánh của ông Nguyễn Văn Hùng


Ngày 07/02/2023, Sở Tư pháp nhận được đơn ghi ngày 30/01/2023 của ông Nguyễn Văn Hùng (SĐT: 0325307602).

Địa chỉ: Thôn 2, xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông

Đơn có nội dung: Vào tháng 7/2022, ông Nguyễn Văn Hùng nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở nông thôn; ngày 17/8/2022, UBND huyện Đắk Glong ban hành Quyết định số 1728/QĐ-UBND về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển hồ sơ vụ việc đến Chi cục Thuế khu vực Gia Nghĩa – Đắk Glong để tính tiền sử dụng đất; ngày 10/1/2023, Chi cục Thuế khu vực Gia Nghĩa – Đắk Glong ban hành Công văn số 188/CCTKV-BPMC yêu cầu ông cung cấp bổ sung “văn bản bản xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở do tách hộ”. Không đồng ý với yêu cầu của Chi cục Thuế khu vực Gia Nghĩa – Đắk Glong, ông đã làm đơn gửi đến nhiều cơ quan trong đó có Sở Tư pháp đề nghị xem xét, hướng dẫn (có đơn kèm theo).

Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh và quy định của pháp luật, Sở Tư pháp chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Hùng đến Chi cục Thuế khu vực Gia Nghĩa – Đắk Glong để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật và thông báo kết quả giải quyết đến Sở Tư pháp./.


Bản in

Xem danh sách chi tiếtSỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
2
2
6
9
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3
Liên kết Website