Tin tức (12.06.2024 07:32)

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng


Ngày 11/6/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 707/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp. Theo đó, công bố sửa đổi, bổ sung 08 TTHC lĩnh vực giám định tư pháp (Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên; Cấp lại Thẻ công chứng viên; Thành lập Văn phòng công chứng; Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng; Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng; Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất; Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập; Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận chuyển nhượng).

Nội dung sửa đổi, bổ sung là mẫu đơn/ mẫu tờ khai ban hành kèm theo Thông tư số 03/2024/TT-BTP ngày 16/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 thông tư liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp.

Xem chi tiết Quyết định.

Lê Giáp


Bản in


SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
2
2
6
9
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3
Liên kết Website