Tin tức (10.11.2020 13:53)

Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực hòa giải thương mại


Ngày 28/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 1606/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hòa giải thương mại thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp. Theo đó, công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hòa giải thương mại gồm 09 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp. Bãi bỏ Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 23/4/2018 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành trong lĩnh vực Hòa giải thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông.

(Xem chi tiết quyết định)

                                                                                      Lê Giáp


Bản in

Xem danh sách chi tiếtSỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
2
2
6
9
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3
Liên kết Website