Cấp Thẻ đấu giá viên (Lưu Thị Thu Hiền) (10.07.2023 07:30)
Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: in Bản tin Tư pháp số 139 Quý II/2023 (07.07.2023 10:13)
Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu đơn vị thực hiện thẩm định giá gói thầu: Số hóa dữ liệu hộ tịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023 (29.05.2023 09:16)
QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Các gói thầu còn lại thuộc Gói thầu: Số hóa dữ liệu hộ tịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022 (29.07.2022 13:54)
QĐ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu đơn vị thực hiện thẩm định giá gói thầu: Số hóa dữ liệu hộ tịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022 (13.06.2022 09:29)
Quyết định về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thẩm định giá số hóa hộ tịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022 (10.06.2022 13:40)
Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tài sản năm 2022 (06.04.2022 14:36)
Về việc chỉ định thầu gói thầu tư vấn lập hồ sơ thiết kế Bản vẽ thi công -Dự toán xây dựng công trình: Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Đắk Nông (17.03.2022 15:00)
Về việc chỉ định thầu Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tài sản năm2022 (16.03.2022 14:32)
Về việc chỉ định thầu Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu: Mua sắm tài sản năm 2022 (16.03.2022 14:32)

TIN ĐÃ ĐƯA

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
2
2
6
9
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3
Liên kết Website