Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website
  • Chưa thiết lập Site cần kết nối
  • Chưa thiết lập List cần kết nối
  • Chưa chọn column để lưu trữ dữ liệu
  • Chưa chọn mode để render dữ liệu

Vui lòng cấu hình.

DANH SÁCH CÔNG CHỨNG VIÊN


STT

HỌ VÀ TÊN

GIỚI TÍNH

NGÀY SINH

QĐ BỔ NHIỆM

ĐƠN VỊ

GHI CHÚ

        1   

Vũ Thị Hồng Thắm

Nữ

6/5/1968

Số 28/QĐ-BTP ngày 5/1/2006

Phòng công chứng số 2

QĐ số 1618/QĐ-UBND ngày 31/10/2005 thành lập PCC số 2

        2   

Trần Thị Thu

Nữ

 

 

Phòng công chứng số 1

 

        3   

Phan Thanh Tịnh

Nam

27/10/1977

Số 1575/QĐ-BTP ngày 26/6/2013

VPCC Nguyễn Văn Nhất

 

QĐ số 326/QĐ-UBND ngày 8/3/2016

ĐKHĐ số 02/TP-ĐKHĐ ngày 14/3/2016

        4   

Nguyễn Văn Nhất

Nam

09/4/1981

Số 2421/QĐ-BTP ngày 23/8/2012

        5   

Nguyễn Văn Tuấn

Nam

05/9/1986

Số 2741/QĐ-BTP ngày 18/11/2013

VPCC Nguyễn Văn Tuấn

QĐ số 327/QĐ-UBND ngày 8/3/2016

ĐKHĐ số 03/TP-ĐKHĐ ngày 23/3/2016

        6   

Trịnh Hồng Hải

Nam

20/11/1952

Số 4042/QĐ-BTP ngày 31/12/2014

        7   

Vũ Trung Kiên

Nam

18/7/1975

Số 1000/QĐ-BTP ngày 26/4/2013

Văn phòng công chứng Đắk R’lấp

QĐ số 729/QĐ-UBND ngày 22/5/2013

ĐKHĐ số 03/TP-ĐKHĐ ngày 18/6/2013

        8   

Hoàng Gia Đoán

Nam

06/8/1971

4038/QĐ-BTP ngày 31/12/2014

        9   

Vũ Minh Vững

Nam

13/7/1978

Số 392/QĐ-BTP ngày 6/2/2013

Văn phòng công chứng Vũ Minh Vững

QĐ số 718/QĐ-UBND ngày 20/5/2013

ĐKHĐ số 02/TP-ĐKHĐ ngày 22/5/2013

      10 

Lê Hoa Vinh

Nam

14/7/1947

Số 2048/QĐ-BTP ngày 06/10/2016

      11 

Lê Anh Tuấn

Nam

27/6/1975

Số 2856/QĐ-BTP ngày 27/10/2014

Văn phòng công chứng Đắk Song

QĐ số 1899/QĐ-UBND ngày 12/12/2014

ĐKHĐ số 94/TP-ĐKHĐ ngày 30/12/2014

      12 

Trần Thị Triều

Nữ

10/9/1959

Số 3381/QĐ-BTP ngày 17/12/2014

      13 

Nguyễn Văn Lúp

Nam

20/4/1962

Số 2862/QĐ-BTP ngày 27/10/2014

Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Lúp

QĐ số 373/QĐ-UBND ngày 17/03/2016

ĐKHĐ số 02/TP-ĐKHĐ ngày 7/4/2016

      14 

Vũ Trung Thành

Nam

05/10/1951

Số 4376/QĐ-BTP ngày 30/11/2011

      15 

Võ Thị Mỹ Ngọc

Nữ

21/7/1981

Số 2078/QĐ-BTP ngày 20/7/2012

VPCC Võ Thị Mỹ Ngọc

QĐ số 49/QĐ-UBND ngày 12/01/2016 cho phép chuyển đổi VPCC

ĐKHĐ số 01/TP-ĐKHĐ ngày 21/1/2016

      16 

Phạm Thị Duyên

Nữ

29/11/1988

Số 1828/QĐ-BTP ngày 30/8/2016

      17 

Trần Huy Kháng

Nam

10/9/1949

Số 2027/QĐ-BTP ngày 24/8/2009

VPCC Trần Huy Kháng

Quyết định số 877/QĐ-UBND ngày 07/6/2018

ĐKHĐ số 01/TP-ĐKHĐ ngày 25/7/2018

      18 

Nguyễn Quốc Huy

Nam

28/4/1984

Số 2495/QĐ-BTP ngày 04/12/2017

 

 DANH SÁCH TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG

STT

Tên tổ chức hành nghề công chứng

Địa chỉ

Số điện thoại

        1      

Phòng công chứng số 1 tỉnh Đắk Nông

Chu Văn An, phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 

0261.3543 855

        2      

Phòng công chứng số 2 tỉnh Đắk Nông

291 quốc lộ 14, khối 4, thị trấn Ea Tling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

0261.3883 283

        3      

Văn phòng Công chứng Võ Thị Mỹ Ngọc

Đường Quang Trung, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

0261.3546 686

        4      

Văn phòng Công chứng Đắk R’lấp

đường Chu Văn An, tổ dân phố 2, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông

0905 301 279

        5      

Văn phòng Công chứng Vũ Minh Vững

Số 1A, Hùng Vương, thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

0261.3751 113

0989.105.978

        6      

Văn phòng Công chứng Đắk Song

Tổ 1, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

0938.725.505

        7      

Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Nhất

Số 157, đường Nguyễn Tất Thành, thị trấn Ea Tling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

0935.471.977

        8      

Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Tuấn

Số 139, đường 23/3, phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

0905.395.986

        9      

Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Lúp

Thôn 3, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông.

0501.560.6868