Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website
  • Chưa thiết lập Site cần kết nối
  • Chưa thiết lập List cần kết nối
  • Chưa chọn column để lưu trữ dữ liệu
  • Chưa chọn mode để render dữ liệu

Vui lòng cấu hình.

DANH SÁCH TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

 

STT

Tên tổ chức giám định tư pháp

SĐT

Ghi chú

1

Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh

 

Lĩnh vực Kỹ thuật hình sự

2

Trung tâm pháp y tỉnh

 

Lĩnh vực Pháp y

3

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông

 

Lĩnh vực nông - lâm nghiệp

4

Sở Xây dựng

 

Lĩnh vực xây dựng

5

Sở Tài chính

 

Lĩnh vực Tài chính – Kế toán

 

DANH SÁCH GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Tình trạng

Lĩnh vực chuyên môn

Ngày bổ nhiệm

Đơn vị công tác

Chuyên trách

Kiêm nhiệm

1.      

Nguyễn Văn Luyện

4/10/1966

x

 

Kỹ thuật hình sự

3/1/2012

PC54 Công an tỉnh

2.      

Nguyễn Kim Nhị

19/11/1962

x

 

Kỹ thuật hình sự

9/2007

PC54 Công an tỉnh

3.      

Nguyễn Văn Hiệu

4/6/1970

x

 

Kỹ thuật hình sự

9/2007

PC54 Công an tỉnh

4.      

Phạm Hồng Quang

29/8/1980

x

 

Kỹ thuật hình sự

22/1/2010

PC54 Công an tỉnh

5.      

Nguyễn Quang Vinh

24/06/1989

x

 

Kỹ thuật hình sự

8/4/2015

PC54 Công an tỉnh

6.      

Nguyễn Văn Thích

08/01/1981

x

 

Kỹ thuật hình sự

18/8/2016

PC54 Công an tỉnh

7.      

Nguyễn Ngọc Lâm

27/9/1990

x

 

Kỹ thuật hình sự

30/11/2017

PC54 Công an tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

8.      

Nguyễn Đức Hảo

1965

x

 

Pháp y

17/6/2014

Trung tâm Pháp y tỉnh

9.      

Hoàng Văn Thụy

11/8/1962

x

 

Pháp y

15/10/2013

Trung tâm Pháp y tỉnh

10.  

Lê Đình Mãn

1/2/1964

x

 

Pháp y

06/6/2016

Trung tâm Pháp y tỉnh

11.  

Nguyễn Ngọc Lâm

27/9/1990

x

 

Pháp y

27/11/2017

PC54 Công an tỉnh

12.  

Nguyễn Văn Tam

18/8/1973

 

x

Pháp y

9/2007

Bệnh viện đa khoa tỉnh

13.  

Huỳnh Văn Năm

18/6/1963

 

x

Pháp y

9/2007

Bệnh viện đa khoa huyện Cư Jút

14.  

Phạm Ngọc Dũng

24/2/1979

 

x

Pháp y

9/2007

Bệnh viện đa khoa huyện Krông Nô

15.  

Nguyễn Văn Hoàng

24/11/1963

 

x

Pháp y

9/2007

Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Mil

16.  

Nguyễn Đức Quý

14/12/1975

 

x

Pháp y

9/2007

Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Glong

 

 

 

 

 

 

 

 

17.  

Lê Văn Thức

5/7/1976

 

x

Kiểm lâm

17/5/2006

Chi cục Kiểm lâm

18.  

Y An Niê

6/11/1970

 

x

Kiểm lâm

17/5/2006

Hạt KL TX Gia Nghĩa

19.  

Nguyễn Anh Tú

27/11/1974

 

x

Kiểm lâm

17/5/2006

Hạt KL huyện Cư Jút

20.  

Bùi Hữu Tài

23/10/1971

 

x

Kiểm lâm

17/5/2006

Hạt KL huyện Đắk Mil

21.  

Đỗ Ngọc Trai

17/3/1971

 

x

Kiểm lâm

17/5/2006

Hạt KL huyện Đắk Glong

22.  

Lê Quang Dần

19/11/1975

 

x

Kiểm lâm

17/5/2006

Khu BTTN Tà Đùng

23.  

Nguyễn Văn Hào

23/7/1978

 

x

Kiểm lâm

22/1/2010

Sở NN&PTNT

24.  

Hồ Trường Sơn

12/4/1973

 

x

Kiểm lâm

22/1/2010

Hạt KL huyện Cư Jút

25.  

Bùi Văn Minh

3/4/1964

 

x

Kiểm lâm

22/1/2010

Hạt KL huyện Đắk Mil

26.  

Nguyễn Văn Thanh

3/1/1977

 

x

Kiểm lâm

22/1/2010

Hạt KL huyện Đắk Mil

27.  

Huỳnh Ngọc Nhí

16/8/1983

 

x

Kiểm lâm

2/7/2014

Chi cục Kiểm lâm

28.  

Trương Đại Quang

30/11/1983

 

x

Kiểm lâm

2/7/2014

Đội KLCĐ&PCCCR số 1

29.  

Phạm Huy Tâm

17/7/1983

 

x

Kiểm lâm

2/7/2014

Đội KLCĐ&PCCCR số 1

30.  

Y Khim Buôn Krông

25/2/1975

 

x

Kiểm lâm

2/7/2014

Hạt KL TX Gia Nghĩa

31.  

Huỳnh Văn Triệu

10/10/1977

 

x

Kiểm lâm

2/7/2014

Hạt KL TX Gia Nghĩa

32.  

Lê Văn Tài

20/10/1978

 

x

Kiểm lâm

2/7/2014

Hạt KL huyện Cư Jút

33.  

Phan Quốc Anh

1/5/1976

 

x

Kiểm lâm

2/7/2014

Hạt KL huyện Đắk Glong

34.  

Tôn Thất Hoàng

13/2/1978

 

x

Kiểm lâm

2/7/2014

Hạt KL huyện Đắk Glong

35.  

Hà Phú Hùng

24/5/1979

 

x

Kiểm lâm

2/7/2014

Hạt KL huyện Krông Nô

36.  

Trịnh Đình Quý

15/8/1979

 

x

Kiểm lâm

2/7/2014

Hạt KL huyện Tuy Đức

37.  

Lê Đắc Thành

1/11/1977

 

x

Kiểm lâm

2/7/2014

Hạt KL huyện Tuy Đức

38.  

Lê Quốc Thắng

7/10/1976

 

x

Kiểm lâm

2/7/2014

Hạt KL huyện Tuy Đức

39.  

Lê Xuân Sơn

27/4/1980

 

x

Kiểm lâm

2/7/2014

Hạt KL huyện Đắk Song

40.  

Phí Ngọc Thắng

19/12/1982

 

x

Kiểm lâm

2/7/2014

Hạt KL huyện Đắk Song

41.  

Nguyễn Phi Vỹ

25/5/1979

 

x

Kiểm lâm

2/7/2014

Hạt KL huyện Đắk Song

42.  

Phạm Công Tường

13/8/1980

 

x

Kiểm lâm

2/7/2014

Khu BTTN Tà Đùng

43.  

Khương Thanh Long

20/9/1975

 

x

Kiểm lâm

2/7/2014

Khu BTTN Tà Đùng

44.  

Mai Văn Lực

30/4/1981

 

x

Kiểm lâm

2/7/2014

Khu BTTN Nam Nung

45.  

Phan Xuân Anh

6/6/1980

 

x

Kiểm lâm

2/7/2014

Ban QLR ĐDCQ Dray Sáp

46.  

Trương Xuân Hùng

05/4/1988

 

x

Kiểm lâm

24/10/2017

Hạt KL huyện Đắk G’long

47.  

Đào Tiến Hiệp

15/3/1988

 

x

Kiểm lâm

24/10/2017

Chi cục Kiểm lâm

48.  

Nguyễn Viết Thông

05/2/1981

 

x

Kiểm lâm

24/10/2017

Chi cục Kiểm lâm

49.  

Trần Văn Huy

24/8/1989

 

x

Kiểm lâm

24/10/2017

Hạt KL huyện Cư Jút

50.  

Nguyễn Cao Cường

27/7/1989

 

x

Kiểm lâm

24/10/2017

Chi cục Kiểm lâm

51.  

Huỳnh Trần Hải Lộc

2/3/1982

 

x

Kiểm lâm

24/10/2017

Chi cục Kiểm lâm

52.  

Lê Kim Minh

12/10/1986

 

x

Kiểm lâm

24/10/2017

Chi cục Kiểm lâm

53.  

Đặng Quốc Anh

4/4/1984

 

x

Kiểm lâm

24/10/2017

Hạt KL huyện Đắk Mil

54.  

Lê Đình Hữu

24/8/1988

 

x

Kiểm lâm

24/10/2017

Hạt KL huyện Krông Nô

55.  

Lê Lam Sơn

28/8/1985

 

x

Kiểm lâm

24/10/2017

Hạt KL huyện Cư Jút

56.  

Trần Xuân Quang

7/6/1976

 

x

Kiểm lâm

24/10/2017

Hạt KL huyện Đắk Song

57.  

Nguyễn Văn Sang

2/10/1985

 

x

Kiểm lâm

24/10/2017

Hạt KL huyện Đắk R’lấp

58.  

Trần Mạnh Hùng

17/8/1981

 

x

Kiểm lâm

24/10/2017

Hạt KL huyện Tuy Đức

59.  

Nguyễn Xuân Dũng

10/10/1977

 

x

Kiểm lâm

24/10/2017

Hạt KL huyện Đắk Song

 

 

 

 

 

 

 

 

60.  

Phạm Ngọc Oanh

 

 

x

Xây dựng

14/3/2006

Sở Xây dựng

61.  

Lê Quang Cường

 

 

x

Xây dựng

14/3/2006

Sở Xây dựng

 

 

 

 

 

 

 

 

62.  

Nguyễn Đăng Công

1/9/1965

 

x

Tài chính–Kế toán

22/3/2004

Sở Tài chính

63.  

Nguyễn Ngọc Đức

24/4/1975

 

x

Tài chính–Kế toán

22/3/2004

Sở Tài chính

 

 

 

 

 

 

 

 

64.  

Lê Thị Hồng An

 

 

x

Văn hóa

10/3/2004

Sở Văn hóa – Thể thao - Du lịch

65.  

Nguyễn Anh Bằng

1978

 

x

Văn hóa

14/12/2015

Sở Văn hóa – Thể thao - Du lịch

66.  

Võ Văn Cường

1962

 

x

Văn hóa

14/12/2015

Sở Văn hóa – Thể thao - Du lịch

67.  

Cao Thế Bảy

1972

 

x

Văn hóa

14/12/2015

Sở Văn hóa – Thể thao - Du lịch

68.  

Trần Văn Tịnh

1976

 

x

Văn hóa

14/12/2015

Sở Văn hóa – Thể thao - Du lịch

 

 

 

 

 

 

 

 

69.  

Nguyễn Văn Dũng

1978

 

x

Giao thông vận tải

17/12/2015

Sở Giao thông Vận tải

70.  

Lê Đình Hải

1973

 

x

Giao thông vận tải

17/12/2015

Sở Giao thông Vận tải

71.  

Trần Hữu Tuấn

18/4/1979

 

x

Giao thông vận tải

18/9/2018

Sở Giao thông Vận tải

 

 

 

 

 

 

 

 

72.  

Trần Việt Hà

20/5/1974

 

x

Tài nguyên & môi trường

8/01/2016

Sở Tài nguyên và Môi trường

73.  

Bùi Thanh Hà

1/8/1980

 

x

Tài nguyên & môi trường

8/01/2016

Sở Tài nguyên và Môi trường

74.  

Nguyễn Hữu Trung

10/11/1972

 

x

Tài nguyên & môi trường

8/01/2016

Sở Tài nguyên và Môi trường

75.  

Trương Thị Đạm Tuyết

14/10/1981

 

x

Tài nguyên & môi trường

8/01/2016

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

 

 

 

 

 

 

 

76.  

Trịnh Văn Ngọc

15/8/1977

 

x

Công thương

10/9/2018

Sở Công Thương

77.  

Tôn Thất Nhật Sinh

10/03/1981

 

x

Công thương

10/9/2018

Sở Công Thương

78.  

Nguyễn Quốc Dũng

 

 

 

Kế hoạch và Đầu tư

25/10/2018

Sở Kế hoạch và Đầu tư

79.  

Dương Minh Châu

 

 

 

Kế hoạch và Đầu tư

25/10/2018

Sở Kế hoạch và Đầu tư