Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website
  • Chưa thiết lập Site cần kết nối
  • Chưa thiết lập List cần kết nối
  • Chưa chọn column để lưu trữ dữ liệu
  • Chưa chọn mode để render dữ liệu

Vui lòng cấu hình.

VĂN BẢN PHÁP QUY 
Nội dung tìm
Ngày gửi:
Từ 
Select a date from the calendar.
 đến
Select a date from the calendar.
 
Tìm theo  
Cơ_quan_ban_hành:  
Lĩnh vực:  
Tổng số: 6  
Trích yếu
Tệp đính kèm
Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 củaChính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
Xem word online
Hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính
tải pdf về
Dự thảo Quyết định hướng dẫn thực hiện quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
tải pdf về
Dự thảo Chỉ thị về việc tăng cường phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em
tải pdf về
Dự thảo Nghị quyết thông qua mức phụ cấp và kinh phí hoạt động đối với Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã
Xem word online
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cơ quan Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2015-2017
tải pdf về