Kết quả xử lý đơn thư (05.05.2021 10:11)

Hướng dẫn đơn khiếu nại của Ông Nguyễn Văn Thủy, địa chỉ: Thôn 04, xã Cư Knia, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông


Ngày 16/4/2021, Sở Tư pháp nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Thủy là người được ủy quyền của bà Nguyễn Thị Hòa khiếu nại Công chức Tư pháp - hộ tịch xã Nam Dong trả lời không thể làm giấy khai sinh lại tên Nguyễn Thị Hòa mà chỉ làm được tên Nguyễn Thị Thanh Hòa vì trong giấy đăng ký kết hôn năm 2000 do UBND xã Nam Dong cấp cho em tôi là Nguyễn Thị Thanh Hòa.

Sau khi xem xét nội dung khiếu nại và căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011, Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 3 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khiếu nại năm 2011, đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thủy không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp.

Sở Tư pháp trả lại đơn và hướng dẫn ông gửi đơn khiếu nại đến UBND xã Nam Dong, huyện Cư Jút để được giải quyết theo thẩm quyền./.


Bản in

Xem danh sách chi tiết



SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
2
2
6
9
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3
Liên kết Website