Thông tin nganh (15.01.2021 13:32)

Ngành Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021, định hướng đến năm 2025


Ngày 14/01/2021, Ngành Tư pháp tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021, định hướng đến năm 2025. Các đồng chí: Trần Xuân Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Nguyễn Trung Hiếu – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp, Nguyễn Văn Thông – Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các Sở, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh, thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng, thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Đề án “đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” và lãnh đạo các đơn vị thuộc ngành Tư pháp.  Hội nghị tiến hành tổng kết, đánh giá công tác tư pháp năm 2020, giai đoạn 2016-2020, xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021 và định hướng đến năm 2025 và tổng kết hoạt động của các Hội đồng phối hợp, Ban Chỉ đạo mà Sở Tư pháp là cơ quan thường trực.

Năm 2020 và giai đoạn 2016-2020, ngành Tư pháp đã đạt được nhiều thành tích, dấu ấn lớn

Đó là nhận định, đánh giá được các đại biểu đưa ra tại Hội nghị. Công tác tư pháp được tiếp tục quan tâm, bám sát với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp; Sở Tư pháp đã hoàn thành 114/114 nhiệm vụ được UBND, Chủ tịch UBND tỉnh giao trong năm 2020. Năm 2020, các cơ quan tư pháp đã tổ chức thẩm định 39 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; trong giai đoạn 2016-2020, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp đã thực hiện thẩm định đối với 458 dự thảo văn bản QPPL; dấu ấn nổi bật của công tác văn bản là việc tham mưu, đề xuất các chính sách đặc thù, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong giai đoạn, toàn ngành thực hiện kiểm tra đối với 265 văn bản quy phạm pháp luật, tiến hành rà soát đối với 1.419 văn bản. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật từng bước đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu, đảm bảo nội dung, hình thức đánh dấu sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của các cấp uỷ, chính quyền địa phương; trong đó, việc chính thức vận hành Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp tỉnh Đắk Nông là cách làm mới sáng tạo. Quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật đã có nhiều kết quả, sản phẩm cụ thể; việc cho ý kiến góp ý về tính pháp lý, tư vấn pháp luật đối với hàng trăm vụ việc đối với các vấn đề phức tạp, khó, nhạy cảm tiếp tục là điểm mạnh, mang tính chủ động, tích cực của các cơ quan tư pháp địa phương. Năm 2020, toàn ngành đã thực hiện đăng ký khai sinh cho 18.064 trường hợp; đăng ký kết hôn cho 3.591 trường hợp; đăng ký khai tử cho 2.002 trường hợp; Sở Tư pháp đã thực hiện cấp 3.444 Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân. Quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp trong các lĩnh vực luật sư, công chứng, đấu giá tài sản, thừa phát lại, giám định tư pháp tiếp tục được tăng cường thông qua việc tham mưu ban hành cơ chế chính sách, hướng dẫn nghiệp vụ và thanh tra, kiểm tra. Hoạt động tổ chức xây dựng ngành, thanh tra kiểm tra, thi đua khen thưởng, cải cách hành chính, quản trị văn phòng đã có nhiều cách làm mới, bổ trợ hiệu quả cho hoạt động chuyên môn. Các Hội đồng phối hợp, Ban Chỉ đạo mà Sở Tư pháp là cơ quan thường trực đã hoạt động theo đúng quy chế, hoàn thành tất cả nội dung, kế hoạch đã đề ra. Từ năm 2016 đến 2019, Sở Tư pháp được UBND tỉnh đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Xây dựng văn hóa pháp luật

Phát biểu Chỉ đạo tạị Hội nghị, đồng chí Trần Xuân Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành Tư pháp và các Sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện 07 định hướng lớn trong năm 2021 và các năm tiếp theo. Trong đó, đồng chí lưu ý, nhấn mạnh việc tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện các quy định pháp luật mới có liên quan đến ngành và các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ trong các lĩnh vực: xây dựng pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, bổ trợ tư pháp, theo dõi thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính; đồng thời, chỉ đạo Sở Nội vụ, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh đảm bảo nguồn lực để thực hiện công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh. “Xây dựng văn hóa pháp luật” trong đời sống của Nhân dân, trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức là một điểm rất đáng lưu ý mà đồng chí đã đặt ra tại Hội nghị; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, thi hành pháp luật phải đi vào chiều sâu, xây dựng được môi trường sống và làm việc theo pháp luật.

(Đ/c Trần Xuân Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị)

Xác định 03 định hướng đến năm 2025 và 08 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021

Tại Hội nghị, ngành Tư pháp đã xác định 03 định hướng lớn đến năm 2025. Trong đó,  một số điểm lưu ý là: Phát huy vai trò quan trọng của Sở Tư pháp, ngành Tư pháp địa phương trong việc tham mưu xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật; thực hiện hiệu quả chủ trương Nhà nước giữ vai trò nòng cốt đi đôi với xã hội hóa hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng các dịch vụ công trong lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp. Kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan tư pháp địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.  

Sau khi phân tích, đánh giá, nhận định những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của công tác tư pháp năm 2020 và rút ra các bài học kinh nghiệm, ngành Tư pháp đã đưa ra 08 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo và thực hiện trong năm 2021. Với việc xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong từng lĩnh vực; trong thời gian tới, kỳ vọng ngành Tư pháp sẽ hoàn thành tất cả các chỉ tiêu đã đưa ra, đóng góp tích cực vào kết quả của năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 Nhân dịp này, Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, đồng chí Trần Xuân Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trao Cờ thi đua của Bộ Tư pháp cho tập thể Sở Tư pháp./.


Bản in


SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
2
2
6
9
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3
Liên kết Website