Tin tức (20.07.2023 10:13)

Sở Tư Pháp Chú Trọng Việc Hướng Dẫn Nghiệp Vụ Công Tác Xây Dựng, Rà Soát Hệ Thống Hóa Văn Bản quy phạm pháp luật Trên Địa Bàn Tỉnh


Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã được các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện tương đối tốt, cơ bản đi vào nề nếp góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật tại địa phương tạo hành lang, cơ sở pháp lý cho các hoạt động kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh; việc rà soát, hệ thống hoá văn bản được quan tâm thực hiện thường xuyên, theo đó, các nội dung vướng mắc, bất cập, chồng chéo được phát hiện và điều chỉnh kịp thời. Tuy nhiên, đối với một số nội dung trong quy trình xây dựng, rà soát, hệ thống hoá văn bản các Sở, ngành vẫn còn gặp nhiều lúng túng trong khi triển khai như: việc xác định thế nào nào văn bản quy phạm pháp luật; các bước trong quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; việc xác định thế nào là nghị quyết đặc thù; việc quy định thủ tục hành chính trong văn bản của địa phương…. nhiều trường hợp chưa thực hiện đúng quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi năm 2020); Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (được sửa đổi tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP); ngoài ra, nhiệm vụ hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh kỳ 2019-2023 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2023.

Nhằm khắc phục những khó khăn nêu trên đồng thời để thực hiện tốt công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh, trong thời gian vừa qua, Sở Tư pháp đã chú trọng công tác hướng dẫn nghiệp vụ theo các hình thức phong phú như: trao đổi, hướng dẫn trực tiếp qua nhóm Zalo pháp chế của tỉnh; ban hành các Công văn; Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ về công tác xây dựng văn bản; rà soát, hệ thống hóa văn bản; kết hợp mời Bộ Tư pháp; Ban Pháp chế- Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn cho đội ngũ Lãnh đạo, công chức phụ trách công tác xây dựng, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật tại các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện… Thông qua các hội nghị tập huấn có nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận nhằm giải đáp những vướng mắc, khó khăn, và đưa ra các biện pháp, kinh nghiệm để nâng cao chất lượng công tác xây dựng, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới./.

Võ Thảo


Bản in


SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
2
2
6
9
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3
Liên kết Website