Thông báo ngăn chặn (15.01.2020 14:24)

Thông báo Ngăn chặn, giải tỏa ngăn chặn thực hiện yêu cầu liên quan đến việc giao dịch đối với tài sản


Sở Tư pháp nhận được các văn bản của Chi cục thi hành án dân sự huyện Tuy Đức, gồm:

- Công văn số 234/CV-CCTHADS ngày 07/01/2020 về việc phối hợp ngăn chặn thực hiện yêu cầu liên quan đến việc giao dịch đối với tài sản của bà Nguyễn thị Vui và ông Nguyễn Văn Ngoãn, cùng trú tại thôn 1 xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông;

- Công văn số 235/CV-CCTHADS ngày 07/01/2020 về việc phối hợp ngăn chặn thực hiện yêu cầu liên quan đến việc giao dịch đối với tài sản của bà Thị Ban sinh năm 1981, trú tại Bon Bu Ndrong, xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông;

- Công văn số 236/CV-CCTHADS ngày 07/01/2020 về việc phối hợp ngăn chặn thực hiện yêu cầu liên quan đến việc giao dịch đối với tài sản của ông Hoàng Văn Mến sinh năm 1974 bà Phạm Thị Chính sinh năm 1979, cùng trú tại thôn 9, xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông;

- Công văn số 245/CV-CCTHADS ngày 08/01/2020 về việc phối hợp ngăn chặn thực hiện yêu cầu liên quan đến việc giao dịch đối với tài sản của bà Lưu Thị Thanh sinh năm 1958, trú tại thôn 10, xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông;

- Công văn số 246/CV-CCTHADS ngày 08/01/2020 về việc giải tỏa một phần công tác phối hợp thi hành án vụ ông Điểu Chôi, sinh năm 1980 và bà Thị Ban, sinh năm 1981, cùng trú tại xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông;

- Công văn số 247/CV-CCTHADS ngày 08/01/2020 về việc phối hợp ngăn chặn thực hiện yêu cầu liên quan đến việc giao dịch đối với tài sản của bà Bùi Thị Sim, trú tại Bon Bu N’Rung, xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông;

- Công văn số 248/CV-CCTHADS ngày 08/01/2020 về việc phối hợp ngăn chặn thực hiện yêu cầu liên quan đến việc giao dịch đối với tài sản của bà Hà Thị Chung, trú tại thôn 6, xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông.

Vậy, Sở Tư pháp thông báo đến các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh được biết.


Bản in

Xem danh sách chi tiếtSỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
2
2
6
9
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3
Liên kết Website