Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website
  • Chưa thiết lập Site cần kết nối
  • Chưa thiết lập List cần kết nối
  • Chưa chọn column để lưu trữ dữ liệu
  • Chưa chọn mode để render dữ liệu

Vui lòng cấu hình.

Tra cứu thủ tục hành chính 
Nội dung tìm
Ngày gửi:
Từ 
Select a date from the calendar.
 đến
Select a date from the calendar.
 
Tìm theo  
Lĩnh vực:  
Tổng số: 12  
Tên thủ tụcLĩnh vựcTệp đính kèm
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài: Hộ tịch
Xem word online
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài với trường hợp trẻ em sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam Hộ tịch
Cấp Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng (đối với Văn phòng do 2 công chứng viên trở lên thành lập) Bổ trợ tư pháp
Cấp Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng luật sư Bổ trợ tư pháp
Cấp Giấy đăng ký hoạt động của Công ty luật Bổ trợ tư pháp
Cấp Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức hành nghề luật sư Bổ trợ tư pháp
Đối với yêu cầu cấp phiếu Lý lịch tư pháp số 01 Hành chính tư pháp
Xem word online
Đối với yêu cầu cấp phiếu Lý lịch tư pháp số 02: Lý lịch tư pháp
Xem word online
Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp
Xem word online
Nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Hành chính tư pháp
Xem word online
Đăng ký thành lập Văn phòng công chứng (Văn phòng do 1 công chứng viên thành lập): Bổ trợ tư pháp
Xem word online
Đăng ký thành lập Văn phòng công chứng (Văn phòng do 2 công chứng viên trở lên thành lâp): Hành chính tư pháp