TB công nhận kết quả trúng tuyển và kiểm tra văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (25.01.2021 08:06)
Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Sở Tư pháp (25.01.2021 08:06)
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đăng ký, quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra (18.01.2021 13:47)
Sở Tư pháp Đắk Nông được Bộ Tư pháp xếp hạng A (xuất sắc) và tặng danh hiệu “Cờ thi đua ngành Tư pháp” năm 2020 (18.01.2021 13:47)
Ngành Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021, định hướng đến năm 2025 (15.01.2021 13:32)
Kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Sở Tư pháp (08.01.2021 13:25)
Nội quy phỏng vấn xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Sở Tư pháp (14.12.2020 13:51)
Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Sở Tư pháp (03.12.2020 14:55)
Hoạt động thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực tư pháp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (10.11.2020 13:57)
Thông báo danh mục các văn bản ôn tập xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Sở Tư pháp (09.11.2020 08:05)

TIN ĐÃ ĐƯA

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
2
2
6
9
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3
Liên kết Website