Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website
  • Chưa thiết lập Site cần kết nối
  • Chưa thiết lập List cần kết nối
  • Chưa chọn column để lưu trữ dữ liệu
  • Chưa chọn mode để render dữ liệu

Vui lòng cấu hình.

Kết quả tiếp công dânThứ 3, Ngày 10/07/2018, 09:40

Kết quả công tác tiếp công dân của Sở Tư pháp tháng 6 năm 2018 (số liệu tính từ ngày 16/5/2018 đến hết ngày 15/6/2018)

Kết quả công tác tiếp công dân của Sở Tư pháp tháng 6 năm 2018 (số liệu tính từ ngày 16/5/2018 đến hết ngày 15/6/2018)

STT

Ngày tiếp

Họ, tên

người tiếp

Chức vụ

Họ, tên, địa chỉ người KN, TC, kiến nghị, phản ánh

Nội dung vụ việc (KN, TC, KN, PA)

Hướng xử lý

Số người

Ghi chú (Tiếp định kỳ/đột xuất)

 

 

 

01

 

 

 

27/5/2018

 

 

 

Đinh Văn Tuấn

 

 

Phó Chánh thanh tra – Phụ trách thanh tra Sở

 

Phạm Ngọc Hòa

Phạm Văn Hường

Địa chỉ: xã Đắk Drô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

Tố cáo TTDVBĐG tài sản tỉnh Đắk Nông tổ chức bán đấu giá tài sản của người không phải thi hành án, tiếp tay cho người mua đấu giá

 

Đã chuyển đơn đến TTDVBĐG

tài sản tỉnh Đắk Nông

 

 

 

02

 

 

Tiếp thường xuyên

 

02

 

Ngày 15 của tháng

 

 

Trần Đình Vinh

 

Giám đốc Sở

 

 

 

 

    K

 

Tiếp định kỳ

 

03

 

Các ngày làm việc trong tháng

 

Đinh Văn Tuấn

Phó Chánh thanh tra - Phụ trách thanh tra Sở

 

 

 

 

    K

 

Tiếp thường xuyên


Số lượt người xem: 12Bản in Quay lại
Xem theo ngày: