Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website
  • Chưa thiết lập Site cần kết nối
  • Chưa thiết lập List cần kết nối
  • Chưa chọn column để lưu trữ dữ liệu
  • Chưa chọn mode để render dữ liệu

Vui lòng cấu hình.

Hủy giá trị pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu An Phong Đắk Nông (25/07)
Ngày 24/7/2018, Sở Tư pháp nhận được Thông báo số 07/TB-VPĐKĐĐ ngày 23/7/2018 của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đắk Nông về việc hủy giá trị pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu An Phong Đắk Nông.
Về việc phê duyệt Danh sách cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp huyện Đắk Mil (14/05)
Ngày 14/5/2018, Sở Tư pháp phê duyệt Danh sách cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp huyện Đắk Mil.
V/v tiếp nhận hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng (08/05)
Thực hiện Quyết định số 2104/QĐ-TTg ngày 29/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020”, Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Sở Tư pháp thông báo việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn II (2016 – 2020) như sau:
V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho Công ty TNHH Lâm nghiệp Tân Tiến tại huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai (04/04)
Sở Tư pháp thông báo đến UBND các huyện, thị xã; các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh về việc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T008529 do UBND tỉnh Gia Lai cấp ngày 27/10/2003 cho công ty TNHH Lâm nghiệp Tân Tiến không còn giá trị pháp lý kể từ ngày 28/3/2018.
V/v hủy giá trị pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty TNHH một thành viên Bắc Tây Nguyên (04/04)
Sở Tư pháp thông báo đến các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh về việc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BL 155959, BL 155960, Bl 155961 do UBND tỉnh Đắk Nông cấp ngày 19/12/2012 cho công ty Bắc Tây Nguyên không còn giá trị pháp lý.

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp