Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website
  • Chưa thiết lập Site cần kết nối
  • Chưa thiết lập List cần kết nối
  • Chưa chọn column để lưu trữ dữ liệu
  • Chưa chọn mode để render dữ liệu

Vui lòng cấu hình.

Về việc tạm dừng thực hiện yêu cầu liên quan đến việc giao dịch đối với tài sản của ông Huỳnh Đình Thao và bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ (30/11)
Sở Tư pháp nhận được Quyết định số 32/QĐ-CCTHADS ngày 23/11/2018 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk về việc thông tin, ngăn chặn tẩu tán tài sản.
V/v đề nghị cung cấp thông tin và ngăn chặn giao dịch (26/11)
Thực hiện Thông tư liên tịch số 15/2013/TTLT-BTP-BGTVT-BTNMTBCA ngày 5/11/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên &Môi trường và Bộ Công an hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin về tài sản bảo đảm giữa cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm với tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan thi hành án dân sự và cơ quan đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền lưu hành tài sản.
V/v tạm dừng thực hiện yêu cầu liên quan đến việc giao dịch đối với tài sản của ông Lê Trung Tân và bà Nguyễn Phước Thùy Vân (10/10)
Sở Tư pháp thông báo đến các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh về việc không giải quyết yêu cầu giao dịch đối với tài sản của ông Lê Trung Tân và bà Nguyễn Phước Thùy Vân, địa chỉ tại Thôn 11, xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.
Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (11/09)
Ngày 10/9/2018 Sở Tư pháp nhận được Thông báo số 136/TB-STNMT ngày 07/9/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Về việc thu hồi Thẻ Công chứng viên của ông Hoàng Gia Đoán hành nghề tại Văn phòng công chứng Đắk R’lấp (30/08)
Về việc thu hồi Thẻ Công chứng viên của ông Hoàng Gia Đoán hành nghề tại Văn phòng công chứng Đắk R’lấp

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp