Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website
  • Chưa thiết lập Site cần kết nối
  • Chưa thiết lập List cần kết nối
  • Chưa chọn column để lưu trữ dữ liệu
  • Chưa chọn mode để render dữ liệu

Vui lòng cấu hình.

Các quy định về công chứngThứ 3, Ngày 27/06/2017, 08:05

V/v tiếp nhận hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng

Thực hiện Quyết định số 2104/QĐ-TTg ngày 29/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020”, Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Sở Tư pháp thông báo việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn II (2016 – 2020) như sau:

I. Địa bàn, số lượng và địa điểm thành lập văn phòng công chứng

1. Tại huyện Tuy Đức:

- Số lượng: 01 Văn phòng Công chứng;

- Địa điểm: Tại các xã/thị trấn thuộc huyện Tuy Đức.

2. Tại huyện Đắk Glong:

- Số lượng: 01 Văn phòng Công chứng;

- Địa điểm: Tại các xã/thị trấn thuộc huyện Đắk Glong.

3. Tại huyện Krông Nô

- Số lượng: 01 Văn phòng Công chứng;

- Địa điểm: Tại các xã/thị trấn thuộc huyện Krông Nô.

II. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ

1. Thời gian:

Từ ngày 26 tháng 6 năm 2017 đến ngày 16 tháng 7 năm 2017 (trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần).

2. Địa điểm:

Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Một cửa) của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông, địa chỉ: đường Lê Duẩn, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Xem chi tiết:

- Thông báo;

- Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 24/12/2015;

- Thủ tục thành lập Văn phòng công chứng.


Số lượt người xem: 276Bản in Quay lại
Xem theo ngày: