Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website
  • Chưa thiết lập Site cần kết nối
  • Chưa thiết lập List cần kết nối
  • Chưa chọn column để lưu trữ dữ liệu
  • Chưa chọn mode để render dữ liệu

Vui lòng cấu hình.

Các quy định về công chứngThứ 4, Ngày 10/10/2018, 09:10

V/v tạm dừng thực hiện yêu cầu liên quan đến việc giao dịch đối với tài sản của ông Lê Trung Tân và bà Nguyễn Phước Thùy Vân

Sở Tư pháp thông báo đến các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh về việc không giải quyết yêu cầu giao dịch đối với tài sản của ông Lê Trung Tân và bà Nguyễn Phước Thùy Vân, địa chỉ tại Thôn 11, xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.

Số lượt người xem: 18Bản in Quay lại
Xem theo ngày: