Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website
  • Chưa thiết lập Site cần kết nối
  • Chưa thiết lập List cần kết nối
  • Chưa chọn column để lưu trữ dữ liệu
  • Chưa chọn mode để render dữ liệu

Vui lòng cấu hình.

Chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá (11/07)
Ngày 15 tháng 5 năm 2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 48/2017/TT-BTC quy định chế độ tài chính trong hoạt động bán đấu giá.
Sở Tư pháp Đắk Nông tổ chức Hội nghị tập huấn Luật đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành (06/07)
Ngày 29/6/2017, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành cho gần 90 đại biểu tham dự, tới dự Hội nghị có đại diện Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Chi nhánh Ngân hàng nhà nước, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh, Chi cục thuế một số huyện, Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, Phòng cảnh sát điều tra công an tỉnh, Phòng cảnh sát giao thông một số huyện, Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và PTNN, Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên & Môi trường, đấu giá viên của các Tổ chức bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh.
Thông tư số 45/2017/TT-BTC quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản vừa được Bộ Tài chính ban hành (29/06)
Thông tư này quy định mức thù lao tối đa dịch vụ đấu giá tài sản tương ứng khung giá trị tài sản như sau:
Thông báo bán đấu giá tài sản (30/05)
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông thông báo bán đấu giá tài sản sau: Quyền sử dụng đất được UBND huyện Đắk R'Lấp cấp Giấy chứng nhận số AG 199955 ngày 12/9/2006, tại Thôn Châu Thành, xã Đắk Ru, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông (diện tích 1350 m2).
Thông báo bán đấu giá tài sản (30/05)
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông thông báo bán đấu giá tài sản: Quyền sử dụng đất được UBND huyện Đắk R'lấp cấp Giấy chứng nhận số AG822175 ngày 23/8/2006 tại Thôn Quảng Phước (nay là thông Quảng Đạt), xã Đạo Nghĩa, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông (diện tích 3.032 m2).

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp