Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website
  • Chưa thiết lập Site cần kết nối
  • Chưa thiết lập List cần kết nối
  • Chưa chọn column để lưu trữ dữ liệu
  • Chưa chọn mode để render dữ liệu

Vui lòng cấu hình.

Thông báo đấu giáThứ 2, Ngày 09/07/2018, 10:15

Thông báo bán đấu giá tài sản.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông thông báo bán đấu giá tài sản đảm bảo thi hành án:

1. Người có tài sản đấu giá:

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đắk R Lấp. Địa chỉ: Thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R Lấp, tỉnh Đắk Nông.
2. Tài sản đấu giá:
- 03 Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất gồm:

+ Thửa đất số 216, tờ bản đồ số 36 có diện tích: 504 m2 do UBND huyện Đắk R Lấp cấp;

+ Thửa đất số 309, tờ bản đồ số 42 có tổng diện tích đất theo GCNQSDD là: 10.000 m2 (Diện tích đo thực tế là 9.380,9m2 );

+ Thửa đất số 310, tờ bản đồ số 42 có diện tích: 14.544 m2 (Diện tích đo thực tế là 14.727,4 m2 ) do UBND tỉnh Đắk Nông cấp. Địa chỉ: thôn 3, xã Quảng Tín, huyện Đăk’ RLấp, tỉnh Đăk Nông.
- Tài sản gắn liền trên đất gồm: Nhà bảo vệ; Nhà xưởng sản xuất; Nhà làm việc; 02 Nhà vệ sinh; Dãy nhà ở công nhân; Nhà kho; 02 Bể chứa nước; Đài nước; Cổng ra vào; Mái che; Tường rào gắn sắt thép hình; Tường rào gắn lưới B40; Sân bê tông; Đường bê tông nội bộ; Trạm hạ áp; 120 cây Bơ ghép; 04 cây Mít ghép; 02 cây Chanh; 03 cây Cam; 08 cây Sầu riêng; 03 cây Xoài;01 cây Mãng cầu; 15 cây Tùng Bách Tán.
- Dây chuyền sản xuất gạch không nung: Mã hiệu TV – 20. Đơn vị lắp ráp: Công ty Trí Việt. Xuất sứ: Việt Nam. Loại sản phẩm: gạch 4 lổ không nung. Kích thước chuẩn: 80x80x180 (mm). Số viên cho 1 lần ép: 20 viên. Nguyên lý ép: Thủy lực. Chế độ vận hành máy ép: Tự động.
3. Giá khởi điểm, tiền đặt trước:
3.1 Tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất: 6.273.091.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, hai trăm bảy mươi ba triệu, chín mươi mốt ngàn đồng chẵn).
3.2 Tài sản là dây chuyền sản xuất: 1.485.184.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm tám mươi lăm triệu, một trăm tám mươi bốn ngàn đồng chẵn)
3.3 Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm.
4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
- Thời gian đăng ký:
Đối với tài sản là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất: Từ ngày 06/7/2018 đến 17 giờ 00 phút ngày 24/7/2018.
Đối với tài sản là Dây chuyền sản xuất: Từ ngày 06/7/2018 đến 17 giờ 00 phút ngày 17/7/2018.
- Địa điểm đăng ký: Tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông.
- Thời hạn nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản:
Từ ngày 13/7/2018 đến ngày 17/7/2018 (đối với dây chuyền sản xuất) và từ ngày 20/7/2018 đến ngày 24/7/2018 (đối với Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất).
- Điều kiện đăng ký: Cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện để tham gia đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.
- Cách thức đăng ký: Cá nhân, tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện trên đến trụ sở Trung tâm mua hồ sơ tham gia đấu giá và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
5. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản:
Đối với tài sản là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất: Vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 27/7/2018.
Đối với tài sản là Dây chuyền sản xuất: Vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 20/7/2018.


Số lượt người xem: 18Bản in Quay lại
Xem theo ngày: