Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website
  • Chưa thiết lập Site cần kết nối
  • Chưa thiết lập List cần kết nối
  • Chưa chọn column để lưu trữ dữ liệu
  • Chưa chọn mode để render dữ liệu

Vui lòng cấu hình.

Các văn bản liên quan đến công tác Phổ biến giáo dục pháp luậtThứ 2, Ngày 16/07/2018, 09:25

Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2018

Thực hiện Công văn số 2132/BTP-PBGDPL ngày 13/6/2018 và Kế hoạch số 1719/KH-BTP ngày 21/5/2018 của Bộ Tư pháp về việc tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2018 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi).

Cuộc thi được tổ chức với mục đích cung cấp kiến thức pháp luật cơ bản, kịp thời cập nhật quy định pháp luật mới, bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống pháp lý, xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật trong các tầng lớp nhân dân; nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật; giảm thiểu vi phạm pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục
pháp luật.

Cuộc thi được tổ chức công khai, rộng rãi trên phạm vi cả nước, dưới hình thức thi trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp. Thí sinh tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm theo phần mềm bộ đề câu hỏi (gồm 10 câu hỏi) được thiết kế sẵn với nhiều cấp độ (từ dễ đến khó). Thời gian thi được tổ chức từ tháng 7 đến tháng 11 năm 2018, chia thành 05 cuộc thi. Mỗi đợt thi có cơ cấu giải thưởng dành cho cá nhân bao gồm 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba. Để tích cực hưởng ứng Cuộc thi do Bộ Tư pháp tổ chức, Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương phổ biến, quán triệt, động viên, khích lệ toàn thể công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân
dân trên địa bàn tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi. Đồng thời đăng tải đường link về cuộc thi trên Cổng, Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.


Nội dung, hình thức và cơ cấu giải thưởng thực hiện theo Thể lệ số 2077/TLBTC ngày 11/6/2018 của Ban Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” được đăng tải tại địa chỉ nêu trên.

 

Xem chi tiết


Số lượt người xem: 50Bản in Quay lại
Xem theo ngày: