Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website
  • Chưa thiết lập Site cần kết nối
  • Chưa thiết lập List cần kết nối
  • Chưa chọn column để lưu trữ dữ liệu
  • Chưa chọn mode để render dữ liệu

Vui lòng cấu hình.

Tin về hoạt động của Hội đồng Phối hợp công tác Phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnhThứ 5, Ngày 27/09/2018, 13:20

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Đắk Nông Tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và Kế hoạch số 489/KH-UBND ngày 18/9/2018 của UBND tỉnh về việc tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. Ngày 25/9/2018, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật mới ban hành bao gồm: Luật An ninh mạng; Luật Tố cáo và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến luật quy hoạch.

Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Đình Vinh - Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; các đồng chí là Ủy viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; đại diện pháp chế các Sở, ngành và Trưởng và Phó phòng Tư pháp các huyện, thị xã.

(Đồng chí Nguyễn Xuân Lợi – Trưởng phòng PBGDPL – BCVPL cấp tỉnh phổ biến tại Hội nghị)

 

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe đ/c Nguyễn Xuân Lợi – Trưởng phòng PBGDPL – BCVPL cấp tỉnh giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng; Luật Tố cáo và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến luật quy hoạch. Đây là những đạo luật có ý nghĩa rất quan trọng, tạo hành lang pháp lý để công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Đặc biệt, thông qua hội nghị giúp cho các đại biểu nắm bắt kịp thời nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của các Luật mới ban hành. Qua đó nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong công tác giáo dục phổ biến pháp luật tại địa phương.

Thanh Thảo

 


Số lượt người xem: 40Bản in Quay lại
Xem theo ngày: