Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website
  • Chưa thiết lập Site cần kết nối
  • Chưa thiết lập List cần kết nối
  • Chưa chọn column để lưu trữ dữ liệu
  • Chưa chọn mode để render dữ liệu

Vui lòng cấu hình.

Tin tứcThứ 5, Ngày 09/02/2017, 16:10

Quyết định công nhận kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp năm 2016 của Sở Tư pháp

Ngày 08/02/2017, Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Quyết định số 19/QĐ-STP về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp năm 2016 của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông

Số lượt người xem: 250Bản in Quay lại
Xem theo ngày: