Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website
  • Chưa thiết lập Site cần kết nối
  • Chưa thiết lập List cần kết nối
  • Chưa chọn column để lưu trữ dữ liệu
  • Chưa chọn mode để render dữ liệu

Vui lòng cấu hình.

Thông tin ngànhThứ 6, Ngày 05/10/2018, 13:45

Kết quả triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Luật giám định tư pháp được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 20/6/2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013. Để triển khai thực hiện Luật giám định tư pháp UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 08/01/2013 về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp; Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 9/11/2015 ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động giám định tư pháp tại tỉnh Đắk Nông trong đó quy định rõ nội dung phối hợp, trách nhiệm phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước về giám định tư pháp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Sau hơn 05 năm triển khai thực hiện, Luật giám định tư pháp đã đi vào cuộc sống và đạt nhiều kết quả. Qua quá trình triển khai thi hành Luật giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh cho thấy, các quy định của Luật đã được thực thi nghiêm túc, cung cấp cho các cơ quan tiến hành tố tụng những chứng cứ mang tính khoa học, góp phần giải quyết vụ án được chính xác, khách quan và đúng pháp luật.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 02 tổ chức giám định tư pháp công lập là Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh và Trung tâm Pháp y tỉnh với tổng số 92 giám định viên.

Từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/8/2018, các tổ chức giám định tư pháp, các giám định viên trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận và thực hiện hơn 4.600 vụ việc, trong đó đa số vụ được thực hiện kịp thời, đảm bảo chất lượng kết luận; không có vụ việc thực hiện chậm so với thời hạn trưng cầu, có 03 vụ từ chối không tiếp nhận trong lĩnh vực giao thông vận tải. Nhìn chung kết luận giám định đã đáp ứng được yêu cầu của cơ quan trưng cầu, các kết luận giám định là công cụ, là nguồn chứng cứ quan trọng, góp phần quan trọng vào giải quyết các vụ án được chính xác, khách quan, đúng pháp luật, ngăn ngừa oan sai trong hoạt động tố tụng, đáp ứng ngày càng tốt hơn tiến trình cải cách tư pháp trong tình hình mới.

Tuy đạt nhiều kết quả, song hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn, vướng mắc, cụ thể: Nhân lực phục vụ trong lĩnh vực giám định tư pháp của tỉnh còn thiếu, kinh nghiệm công tác chưa nhiều vì lĩnh vực này đòi hỏi chuyên môn cao, kinh nghiệm công tác lâu năm cho nên nhiều trường hợp không đáp ứng được; tính chất đặc thù nghề nghiệp vất vả, phức tạp nên khó thu hút được lực lượng có chuyên môn tham gia vào hoạt động giám định, đặc biệt là lĩnh vực pháp y, kỹ thuật hình sự; Chế độ phụ cấp, bồi dưỡng và thù lao chưa tương xứng với cường độ lao động; Chưa có chính sách ưu đãi thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tham gia làm công tác giám định tư pháp; Do điều kiện kinh tế xã hội của tỉnh còn nhiều khó khăn, thiếu nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị cho các tổ chức giám định tư pháp công lập.

 

Trên cơ sở đó, để hoạt động giám định trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, phát huy hiệu quả, đảm bảo cho hoạt động tố tụng cần tập trung thực hiện một số giải pháp như: Tăng cường đào tạo để xây dựng đủ nguồn lực cho hoạt động giám định tư pháp; xây dựng chính sách đãi ngộ phù hợp để thu hút nguồn nhân lực có chất lượng tham gia giám định tư pháp; tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về các lĩnh vực giám định để các Giám định viên được học tập kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, thực hiện tốt nhiệm vụ giám định tư pháp; Mở rộng cho phép xã hội hóa một số lĩnh vực giám định tư pháp có nhu cầu cao như giao thông vận tải, lâm nghiệp. Đồng thời quy định rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành xây dựng quy trình giám định chuẩn ở từng lĩnh vực, nhất là lĩnh vực được khuyến khích xã hội hóa như tài chính, ngân hàng, xây dựng, tài nguyên và môi trường…; Sửa đổi Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg ngày 01/01/2014 theo hướng tăng mức chi bồi dưỡng, đồng thời cần quy định linh hoạt, phù hợp với sự biến động của tình hình kinh tế - xã hội;...

Nguyễn Thị Nhàn


Số lượt người xem: 15Bản in Quay lại
Xem theo ngày: