Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website
  • Chưa thiết lập Site cần kết nối
  • Chưa thiết lập List cần kết nối
  • Chưa chọn column để lưu trữ dữ liệu
  • Chưa chọn mode để render dữ liệu

Vui lòng cấu hình.

Thông báoThứ 2, Ngày 18/12/2017, 07:55

Về việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 7011/UBND-VP ngày 11/12/2017, về việc thời điểm thực hiện một đầu mối tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh.

Sở Tư pháp thông báo: Kể từ ngày 18/12/2017, Sở Tư pháp không tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại Sở Tư pháp, đề nghị tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính do Sở Tư pháp giải quyết nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công, địa chỉ: Tòa nhà Trung tâm hội nghị tỉnh, số 01 đường Điểu Ong, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa hoặc nộp thông qua phần mềm một cửa điện tử (http://motcua.daknong.gov.vn/). Sở Tư pháp thông báo đến các tổ chức, cá nhân biết, thực hiện./.


Số lượt người xem: 111Bản in Quay lại
Xem theo ngày: