Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website
  • Chưa thiết lập Site cần kết nối
  • Chưa thiết lập List cần kết nối
  • Chưa chọn column để lưu trữ dữ liệu
  • Chưa chọn mode để render dữ liệu

Vui lòng cấu hình.

Tin tức cải cách thủ tục hành chínhThứ 6, Ngày 24/02/2017, 09:55

Danh mục, nội dung thủ tục hành chính thực hiện niêm yết

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 718/UBND-NC ngày 20/02/2017 v/v thực hiện Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ, đề nghị các cơ quan, đơn vị niêm yết đầy đủ nội dung thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:

Số lượt người xem: 256Bản in Quay lại
Xem theo ngày: