Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website
  • Chưa thiết lập Site cần kết nối
  • Chưa thiết lập List cần kết nối
  • Chưa chọn column để lưu trữ dữ liệu
  • Chưa chọn mode để render dữ liệu

Vui lòng cấu hình.

Tin tức cải cách thủ tục hành chínhThứ 5, Ngày 31/05/2018, 10:05

Công bố thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực Quốc tịch

Căn cứ Quyết định số 1021/QĐ-BTP ngày 08/5/2018 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp, ngày 30/5/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 819/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quốc tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, công bố sửa đối, bổ sung 04 thủ tục hành chính lĩnh vực Quốc tịch mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp.

(Xem chi tiết Quyết định số 1021/QĐ-BTP ngày 08/5/2018 của Bộ Tư pháp; Quyết định số 819/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

                                                                                      Lê Giáp


Số lượt người xem: 40Bản in Quay lại
Xem theo ngày: