Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website
  • Chưa thiết lập Site cần kết nối
  • Chưa thiết lập List cần kết nối
  • Chưa chọn column để lưu trữ dữ liệu
  • Chưa chọn mode để render dữ liệu

Vui lòng cấu hình.

Tin tức cải cách thủ tục hành chínhThứ 2, Ngày 04/06/2018, 09:25

Công bố thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực Chứng thực

Căn cứ Quyết định số 1024/QĐ-BTP ngày 09/5/2018 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp, ngày 31/5/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 830/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, công bố sửa đối, bổ sung 07 thủ tục hành chính áp dụng chung,02 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công chứng viên, 05 thủ tục hành chính cấp huyện và 05 thủ tục hành chính cấp xã.

(Xem chi tiết Quyết định số 1024/QĐ-BTP ngày 09/5/2018 của Bộ Tư pháp; Quyết định số 830/QĐ-UBND ngày 31/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông).

                                                                                      Lê Giáp


Số lượt người xem: 40Bản in Quay lại
Xem theo ngày: