Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website
  • Chưa thiết lập Site cần kết nối
  • Chưa thiết lập List cần kết nối
  • Chưa chọn column để lưu trữ dữ liệu
  • Chưa chọn mode để render dữ liệu

Vui lòng cấu hình.

Tin tức cải cách thủ tục hành chínhThứ 4, Ngày 10/10/2018, 09:15

Kế hoạch Kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2018 của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch Kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2018.

Số lượt người xem: 18Bản in Quay lại
Xem theo ngày: