Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website
  • Chưa thiết lập Site cần kết nối
  • Chưa thiết lập List cần kết nối
  • Chưa chọn column để lưu trữ dữ liệu
  • Chưa chọn mode để render dữ liệu

Vui lòng cấu hình.

Văn bản chỉ đạo, điều hànhThứ 4, Ngày 10/10/2018, 09:10

Báo cáo thẩm định Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Báo cáo thẩm định Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Số lượt người xem: 10Bản in Quay lại

    TIN MỚI HƠN

    Xem theo ngày: