Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website
  • Chưa thiết lập Site cần kết nối
  • Chưa thiết lập List cần kết nối
  • Chưa chọn column để lưu trữ dữ liệu
  • Chưa chọn mode để render dữ liệu

Vui lòng cấu hình.

Thông tin hoạt độngThứ 5, Ngày 31/05/2018, 10:05

Hội nghị tập huấn chuyên sâu về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; Quyết định số 297/QĐ-UBND ngày 01/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông kỳ 2014 – 2018, ngày 22 và 23/5/2018, Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) cho hơn 100 đại biểu là công chức làm công tác pháp chế các Sở, ban, ngành; công chức trực tiếp tham mưu công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL; đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thị xã; đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp các huyện, thị xã và công chức Tư pháp – Hộ tịch các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Tham dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các đồng chí Báo cáo viên triển khai:

- Về nghiệp vụ công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL: Tập trung vào các kỹ năng, trình tự, thẩm quyền kiểm tra văn bản QPPL; hình thức xử lý văn bản QPPL sau kiểm tra; đồng thời đưa ra các ví dụ minh họa cụ thể về các lỗi sai sót thường gặp như: sai sót về về thể thức, kỹ thuật trình bày…để làm rõ hơn các nội dung này.

Đồng thời, báo cáo viên cũng nhấn mạnh nội dung đánh giá tác động chính sách trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để hướng dẫn công chức tham mưu về công tác pháp chế, công chức tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tại các cơ quan, đơn vị thực hiện nội dung đánh giá tác động chính sách theo quy định tại khoản 3 Điều 112 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 khi tham mưu xây dựng các Nghị quyết có nội dung quy định tại khoản 2, 3 và 4 Điều 27 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

- Về nghiệp vụ công tác hệ thống hóa văn bản QPPL: Tập trung vào các nội dung chủ yếu về rà soát, hệ thống hóa văn bản, việc triển khai thực hiện các nội dung tại Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông kỳ 2014 – 2018 (được ban hành  kèm theo Quyết định số 297/QĐ-UBND ngày 01/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh), đồng thời trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 về kiểm tra, rà soát văn bản QPPL.

(Đ/c Nguyễn Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu khai mạc hội nghị)

Hội nghị cũng đã dành thời gian để các đại biểu thảo luận, trao đổi, giải đáp một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ về công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL như phạm vi về thẩm quyền ban hành văn bản QPPL của UBND cấp huyện, cấp xã; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình xây dựng văn bản QPPL; các lỗi thường gặp khi kiểm tra, rà soát văn bản QPPL....

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị tích cực tham mưu, vận dụng kiến thức và các quy định của pháp luật đã được tập huấn để thực hiện nhiệm vụ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan, đơn vị đảm bảo đúng quy trình, đảm bảo thời hạn và có chất lượng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, cũng như thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

 Hồng Thu


Số lượt người xem: 49Bản in Quay lại
Xem theo ngày: