Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website
  • Chưa thiết lập Site cần kết nối
  • Chưa thiết lập List cần kết nối
  • Chưa chọn column để lưu trữ dữ liệu
  • Chưa chọn mode để render dữ liệu

Vui lòng cấu hình.

Thông tin ngànhThứ 6, Ngày 29/04/2016, 10:40

Công bố TTHC trong các lĩnh vực: Công chứng, Bồi thường nhà nước, Trợ giúp pháp lý và Hộ tịch

Ngày 26/4/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông ban hành các Quyết định: Quyết định số 634/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực: Bồi thường nhà nước, Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã; Quyết định số 635/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính trong các lĩnh vực: Công chứng, Bồi thường nhà nước, Trợ giúp pháp lý, Hộ tịch thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông.

 

Theo đó, công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp gồm:

 - 35 TTHC thuộc lĩnh vực Công chứng;  

 - 04 TTHC thuộc lĩnh vực Bồi thường nhà nước;

 - 10 TTHC thuộc lĩnh vực Trợ giúp pháp lý.

Thủ tục hành chính cấp huyện gồm:

 - 07 TTHC thuộc lĩnh vực Bồi thường nhà nước;

 - 15 TTHC thuộc lĩnh vực Hộ tịch.

 - 03 TTHC thuộc lĩnh vực Trợ giúp pháp lý (thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh Trung tâm TGPL nhà nước – Sở Tư pháp);

Thủ tục hành chính cấp xã gồm:

 - 05 TTHC thuộc lĩnh vực Bồi thường nhà nước;

 - 20 TTHC thuộc lĩnh vực Hộ tịch.

Và 01 TTHC áp dụng chung (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) thuộc lĩnh vực Hộ tịch.

          Tải tệp đính kèm:

 - Quyết định số 634/QĐ-UBND (Tải file word tại đây).

 - Quyết định số 635/QĐ-UBND.

 

Lê Giáp


Số lượt người xem: 136Bản in Quay lại
Xem theo ngày: