Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website
  • Chưa thiết lập Site cần kết nối
  • Chưa thiết lập List cần kết nối
  • Chưa chọn column để lưu trữ dữ liệu
  • Chưa chọn mode để render dữ liệu

Vui lòng cấu hình.

Thông báoThứ 5, Ngày 24/07/2014, 10:35

Báo cáo tuần ngày 23/7/2014

Chấp hành chế độ báo cáo định kỳ theo quy định của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Đắk Nông, Sở Tư pháp báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp trong tuần Từ ngày 17/7/2014 đến ngày 24/7/2014.

Số lượt người xem: 0Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
  • Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay