Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website
  • Chưa thiết lập Site cần kết nối
  • Chưa thiết lập List cần kết nối
  • Chưa chọn column để lưu trữ dữ liệu
  • Chưa chọn mode để render dữ liệu

Vui lòng cấu hình.

Thông báoThứ 6, Ngày 03/07/2015, 14:25

Thông báo mời chào hàng

Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông thong báo mời chào hàng mua sắm phần mềm quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông:

 

- Tên Bên mời thầu: Sở Tư pháp tỉnh Đăk Nông.
 
- Tên gói thầu: Mua sắm phần mềm quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Đăk Nông.
 
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước tại Quyết định số 1929/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Đăk Nông.
 
- Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước.
 
- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: vào 08h ngày 06 tháng 7 năm 2015 đến ngày 13 tháng 7 năm 2015 (trong giờ hành chính).
 
- Địa chỉ phát hành: Sở Tư pháp tỉnh Đăk Nông, số 11 Lê Duẫn, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.
 
- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 15 giờ, ngày 13 tháng 7 năm 2015 tại Sở Tư pháp tỉnh Đăk Nông, số 11 Lê Duẫn, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.

Xem chi tiết


Số lượt người xem: 6Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
  • Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay