Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website
  • Chưa thiết lập Site cần kết nối
  • Chưa thiết lập List cần kết nối
  • Chưa chọn column để lưu trữ dữ liệu
  • Chưa chọn mode để render dữ liệu

Vui lòng cấu hình.

Thông tin hoạt độngThứ 4, Ngày 25/11/2015, 08:55

Kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ tại Sở Tư pháp Đắk Nông năm 2015

Thực hiện Kế hoạch số 59 - KH/BCĐ ngày 01 tháng 9 năm 2015 của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của tỉnh Đắk Nông về việc kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) năm 2015. Sáng ngày 19/11/2015, Đoàn kiểm tra do đồng chí Nguyễn Đức Nguyên - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại Sở Tư pháp, tham dự buổi làm việc có các thành viên của Đoàn Kiểm tra; Đồng chí Trần Đình Vinh - Bí thư Đảng bộ - Giám đốc Sở Tư pháp, cùng các đồng chí là đại diện các tổ chức đoàn thể, các đồng chí Trưởng, phó phòng và tương đương thuộc Sở Tư pháp.

 

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã nghe đại diện Sở Tư pháp báo cáo tình hình thực hiện Quy chế dân chủ tại đơn vị và các ý kiến nhận xét, đánh giá của đại diện các tổ chức đoàn thể và Trưởng, phó phòng của Sở về việc triển khai, thực hiện quy chế dân chủ của Sở trong thời gian qua nói chung và năm 2015 nói riêng. Đoàn kiểm tra cũng đã trao đổi trực tiếp với Sở Tư pháp về việc áp dụng các thể chế và việc triển khai thực tế cũng như kiểm tra toàn bộ sổ sách, tài liệu có liên quan đến triển khai, thực hiện quy chế dân chủ tại đơn vị.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Nguyên - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao về việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của Sở Tư pháp, Sở đã ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo, triển khai đầy đủ và áp dụng thực hiện tốt; đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ và tiến hành kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ tại 01 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở. Đồng thời, qua đó đồng chí cũng đề nghị Sở Tư pháp hàng năm cần tiến hành sơ kết, tổng kết để đánh giá việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ của các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.


                                                  Vũ Thị Tươi


Số lượt người xem: 7Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
  • Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay