Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website
  • Chưa thiết lập Site cần kết nối
  • Chưa thiết lập List cần kết nối
  • Chưa chọn column để lưu trữ dữ liệu
  • Chưa chọn mode để render dữ liệu

Vui lòng cấu hình.

Thông tin hoạt độngThứ 3, Ngày 27/01/2015, 10:45

Thể lệ Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Thực hiện Quyết định số 2157/QĐ-BTP ngày 22/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Quyết định số 1561/QĐ-UBND ngày 17/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; căn cứ Quyết định số 1562/QĐ-UBND ngày 17/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc thành lập Ban Tổ chức và Tổ thư ký cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của tỉnh (gọi tắt là Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh), Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh ban hành Thể lệ cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Số lượt người xem: 2Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
  • Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay