Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website
  • Chưa thiết lập Site cần kết nối
  • Chưa thiết lập List cần kết nối
  • Chưa chọn column để lưu trữ dữ liệu
  • Chưa chọn mode để render dữ liệu

Vui lòng cấu hình.

Thông tin hoạt độngThứ 6, Ngày 17/10/2014, 09:40

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật mới

Ngày 16/10/2014, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt những nội dung văn bản pháp luật mới ban hành cho các đồng chí là thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; các đồng chí Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; đại diện pháp chế các Sở, ngành; trưởng và phó phòng Tư pháp cấp huyện. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Đình Vinh, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh – Giám đốc Sở Tư pháp.

 Hội nghị đã được nghe các đồng chí báo cáo viên pháp luật giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, Luật Công chứng năm 2014, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014.

 

 

Luật hôn nhân và gia đình 2014 (gồm 10 chương, 133 điều, có hiệu lực từ 01/01/2015); Luật công chứng 2014  (gồm 10 chương, 81 điều, có hiệu lực từ 01/01/2015); Luật bảo vệ môi trường 2014 (gồm 20 chương, 170 điều, có hiệu lực từ 01/01/2015) đây là những đạo luật có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống chính trị, xã hội, đã được thông qua tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XIII. Để các đạo luật này thực sự đi vào cuộc sống, yêu cầu đặt ra là công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật phải được chú trọng, triển khai và thực hiện một cách đồng bộ, có hiệu quả. Và để làm được điều này đòi hỏi lãnh đạo các Sở, ngành; các đồng chí trong Hội đồng phối hợp PBGDPL, các đồng chí báo cáo viên pháp luật phải xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của các đạo luật trong cuộc sống; đồng thời cần nâng cao ý thức, trách nhiệm của mình trong việc tuyên truyền, phổ biến các đạo luật này cho cán bộ, công chức trong đơn vị mình và cho mọi tầng lớp nhân dân.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Đình Vinh, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh – Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị các đồng chí tham dự hội nghị tập trung nghiên cứu, tìm hiểu, tiếp thu và sau hội nghị này, các cấp, các ngành, các đồng chí Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh cần khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai kịp thời các văn bản pháp luật đến cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình và các tầng lớp nhân dân.

Tiến Dũng


Số lượt người xem: 19Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
  • Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay