Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website
  • Chưa thiết lập Site cần kết nối
  • Chưa thiết lập List cần kết nối
  • Chưa chọn column để lưu trữ dữ liệu
  • Chưa chọn mode để render dữ liệu

Vui lòng cấu hình.

Thông tin hoạt độngThứ 6, Ngày 21/10/2016, 14:35

Tập huấn nghiệp vụ xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản

Nhằm triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 trên địa bàn tỉnh, đồng thời trang bị kiến thức cần thiết cho đội ngũ làm công tác tham mưu xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản tại địa phương. Ngày 13 và 14/10/2016, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản cho các đối tượng là cán bộ phụ trách và cán bộ tham mưu công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản của các sở, ban, ngành; cán bộ Phòng Tư pháp, Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện; cán bộ Tư pháp – Hộ tịch của các xã, phường, thị trấn.

Tham dự Hội nghị có gần 40 đại biểu cấp tỉnh và  90 đại biểu cấp huyện, cấp xã. Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Lãnh đạo Sở Tư pháp, cán bộ Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật giới thiệu các nội dung cơ bản, quan trọng của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; hướng dẫn cụ thể về quy trình xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản tại địa phương cũng như các sai sót thường gặp trong quá trình thực hiện công tác này trên thực tế; đồng thời, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi, nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc gặp phải trong quá trình triển khai thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản tại địa phương theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Qua hội nghị, giúp các đại biểu nắm rõ các kiến thức cũng như kỹ năng cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả trong quá trình tham mưu về công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản tại cơ quan, đơn vị mình cũng như trên địa bàn tỉnh.

 

Phòng XD&KTVBQPPL


Số lượt người xem: 87Bản in Quay lại
Xem theo ngày: