Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website
  • Chưa thiết lập Site cần kết nối
  • Chưa thiết lập List cần kết nối
  • Chưa chọn column để lưu trữ dữ liệu
  • Chưa chọn mode để render dữ liệu

Vui lòng cấu hình.

Tin tứcThứ 6, Ngày 29/08/2014, 13:50

Bổ sung điều kiện miễn thi ngoại ngữ khi nâng ngạch chuyên viên cao cấp

Ngày 07/7/2014, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký Quyết định số 690/QĐ-BNV bổ sung điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương năm 2014.

Theo đó, bên cạnh những công chức có bằng tốt nghiệp đại học thứ hai là bằng ngoại ngữ; công chức có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam; công chức có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ B2 Khung châu Âu trở lên còn trong thời hạn 02 năm do các cơ sở đào tạo ngoại ngữ có uy tín trong nước, các trung tâm khảo thí ngoại ngữ quốc tế cấp chứng chỉ và công chức có bằng tốt nghiệp tiến sĩ tính từ ngày 22/6/2009 trở lại đây, trước khi bảo vệ luận án có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ B2 hoặc bậc 4/6 trở lên theo Khung châu Âu và các công chức có tuổi đời từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nam hoặc từ đủ 50 tuổi trở lên đối với nữ đang công tác tại các địa phương (trừ công chức thuộc các Bộ, ngành Trung ương công tác tại địa phương và công chức thuộc Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ) sẽ được miễn thi môn ngoại ngữ khi thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương.

Để trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch, công chức phải làm đủ các bài thi của các môn thi theo quy định; có số điểm của mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên và có kết quả thi nâng ngạch cao hơn khi lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu nâng ngạch năm 2014. Trường hợp nhiều người có kết quả thi nâng ngạch bằng nhau ở chỉ tiêu nâng ngạch cuối cùng của cơ quan quản lý công chức, người đứng đầu cơ quan tổ chức thi nâng ngạch có văn bản trao đổi với cơ quan quản lý công chức để quyết định người trúng tuyển ở chỉ tiêu nâng ngạch cuối cùng này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/7/2014.

 

 

Trương Hoài


Số lượt người xem: 7Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
  • Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay