Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website
  • Chưa thiết lập Site cần kết nối
  • Chưa thiết lập List cần kết nối
  • Chưa chọn column để lưu trữ dữ liệu
  • Chưa chọn mode để render dữ liệu

Vui lòng cấu hình.

Thông tin ngànhThứ 3, Ngày 06/12/2016, 10:45

Kết quả nổi bật của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản trong năm 2016

Trong những năm gần đây, từ chủ trương xã hội hóa của nhà nước trong một số lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực Bán đấu giá tài sản, từ đó hoạt động của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản gặp những khó khăn nhất định hay nói khác hơn là giảm doanh thu đáng kể so với những năm trước đây. Tuy nhiên, năm 2016 cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của Lãnh đạo Trung tâm và tập thể Viên chức của Trung tâm và sự đổi mới trong hoạt động, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản đã đạt nhiều kết quả khởi sắc so với những năm trước, đặc biệt là năm 2015, cụ thể như sau:

Năm 2016 Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản đã ký được 79 hợp đồng (tăng 40% so với năm 2015), tổng số cuộc bán đấu giá thành là 33 cuộc bán đấu giá (tăng 26,9% so với năm 2015), tổng giá bán là 39.920.788.000 đồng (tăng  152% so với năm 2015), tổng giá khởi điểm là 33.833.319.000 đồng (tăng 129% so với năm 2015); chênh lệch so với giá khởi điểm là  6.087.458.000đ.

 

Tổng phí thu được 277.868.000 đồng, so với năm 2015 là 127.365.000 đồng.    

Tuy nhiên, kết quả đạt được tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản so với tổng số vụ việc bán đấu giá tài sản trên toàn tỉnh vẫn còn thấp, nguồn tài sản bán đấu giá chưa đa dạng, chủ yếu là quyền sử dụng đất trong trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Vì vậy, để Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản hoạt động hiệu quả trong điều kiện chủ trương chung của nhà nước về xã hội hóa như hiện nay, rất cần đến sự quan tâm của các cấp, các ngành, đặc biệt là của Chính quyền địa phương trong việc tạo điều kiện về cơ chế, chính sách.

 

                                                                                                         Mai Trang


Số lượt người xem: 1Bản in Quay lại
Xem theo ngày: