Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website
  • Chưa thiết lập Site cần kết nối
  • Chưa thiết lập List cần kết nối
  • Chưa chọn column để lưu trữ dữ liệu
  • Chưa chọn mode để render dữ liệu

Vui lòng cấu hình.

Thông tin khácThứ 4, Ngày 16/04/2014, 09:50

Quy định mới về giá bán lẻ điện

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 28/2014QĐ-TTg về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện. Giá bán lẻ điện được quy định chi tiết cho từng nhóm khách hàng sử dụng điện.

 Theo đó, giá bán lẻ điện sinh hoạt được chia ra thành 6 bậc thang và tăng dần từ 92%-138% tùy theo lượng điện sử dụng từ 0 kWh-300 kWh. Khi khách hàng sử dụng từ 301-400 kWh thì mức tính từ 1/6 chỉ bằng 154% giá điện bình quân, giảm 1% so với hiện nay.

Đối với giá bán lẻ điện cho sản xuất cũng được điều chỉnh gộp chung thành một nhóm với mức giá bán tăng 1% đối với giờ thấp điểm.

Theo quy định mới, giá bán lẻ điện cho kinh doanh cũng giảm 5% so với hiện nay đối với giờ bình thường.

Quyết định mới cũng quy định, hộ nghèo theo tiêu chí do Thủ tướng Chính phủ quy định sẽ được hỗ trợ tiền điện cho mục đích sinh hoạt, mức hỗ trợ hàng tháng tương đương tiền điện sử dụng 30 kWh tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt từ 0-50 kWh.

Đồng thời, hộ chính sách xã hội theo tiêu chí do Thủ tướng Chính phủ quy định (không thuộc diện hộ nghèo trên) và có lượng điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt trong tháng không quá 50 kWh cũng được hỗ trợ tiền như các hộ nghèo theo tiêu chí do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Quyết định 28/2014/QĐ-TTg cũng áp dụng giá bán điện khu vực nối lưới điện quốc gia cho khách hàng sử dụng điện ở nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo khu vực chưa nối lưới điện quốc gia…

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1/6/2014./

Thuỳ Trang


Số lượt người xem: 25Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
  • Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay