Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website
  • Chưa thiết lập Site cần kết nối
  • Chưa thiết lập List cần kết nối
  • Chưa chọn column để lưu trữ dữ liệu
  • Chưa chọn mode để render dữ liệu

Vui lòng cấu hình.

Thông tin hoạt độngThứ 2, Ngày 22/08/2016, 10:30

Đảng ủy Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông - Học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 33-KH/ĐU ngày 09/6/2016 của Đảng ủy Sở Tư pháp về tổ chức, học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ngày 16/8/2016, Đảng ủy Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho các đồng chí là đảng viên, quần chúng làm việc tại Sở Tư pháp. Đ/c Trần Đình Vinh – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở Tư pháp tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Đình Vinh – Bí thư Đảng ủy nêu rõ: Nghị quyết Đại Hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng có ý nghĩa trọng đại trong đời sống chính trị của đất nước. Học tập và quán triệt Nghị quyết giúp cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động nắm vững những nội dung cơ bản, những tư tưởng, điểm mới trong văn kiện Đại hội XII của Đảng; hiểu rõ các chủ trương và giải pháp nêu trong văn kiện Đại hội để áp dụng vào thực tiễn công việc, cuộc sống.

(Đ/c: Trần Đình Vinh – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu chỉ đạo Hội nghị)

Tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Hào Quang - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy khối, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối đã truyền đạt những nội dung chủ yếu của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, nhìn lại 30 năm đổi mới và mục tiêu tổng quát, động lực phát triển đất nước trong 5 năm tới; những điểm mới trong văn kiện Đại hội XII của Đảng về đổi mới mô hình tăng trưởng và hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về văn hóa, quốc phòng - an ninh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của nhân dân về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Kết thúc Hội nghị, Đảng ủy Sở Tư pháp yêu cầu mỗi đảng viên, quần chúng phải tự liên hệ với thực tiễn của đơn vị mình và trách nhiệm trong thực thi công vụ để viết bài thu hoạch.

 

Lê Giáp


Số lượt người xem: 32Bản in Quay lại
Xem theo ngày: