Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website
  • Chưa thiết lập Site cần kết nối
  • Chưa thiết lập List cần kết nối
  • Chưa chọn column để lưu trữ dữ liệu
  • Chưa chọn mode để render dữ liệu

Vui lòng cấu hình.

Thông tin ngànhThứ 4, Ngày 24/05/2017, 14:45

Chấn chỉnh việc chứng thực Giấy chứng nhận nuôi con nuôi có yêu tố nước ngoài

Thời gian quan, theo phản ánh từ các cơ quan, đơn vị về việc một số cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực bản sao từ bản chính Giấy chứng nhận việc nuôi con nuôi nước ngoài giả mạo đối với các trường hợp trẻ em Việt Nam du học tại Hoa Kỳ được công dân Hoa Kỳ nhận làm con nuôi.

Theo đó, để kịp thời chấn chỉnh và ngăn chặn tình trạng này, ngày 16/5/2017 Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực ban hành công văn số 413/HTQTCT-CT gửi Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về chứng thực, cụ thể như sau:

Theo quy định của Pháp luật nuôi con nuôi Việt Nam hiện hành và Công ước La Hay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế, việc người nước ngoài nhận trẻ em cư trú tại Việt Nam làm con nuôi phải do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam (UBND cấp tỉnh ) giải quyết và được Bộ Tư Pháp ( Cục Con Nuôi ) cấp Giấy chứng nhận việc nuôi con nuôi.

Giấy chứng nhận việc nuôi con nuôi nước ngoài do Bộ Tư Pháp cấp phải là Giấy chứng nhận có trích dẫn của UBND cấp tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài; các văn bản liên quan đến quá trình giải quyết việc nuôi con nước ngoài; văn bản đồng ý của Cục Con nuôi, Bộ Tư Pháp nước CHXHCN Việt Nam; văn bản đồng ý của cơ quan nuôi con nuôi Trung ương có thẩm quyền của nước nhận trẻ em cho phép hoàn tất thủ tục nuôi con nuôi

Tuy nhiên, hiện nay có nhiều trẻ em đi du học tại Hoa Kỳ, được công dân Hoa Kỳ nhận là con nuôi và do Tòa án cấp Bang của Hoa Kỳ giải quyết, Bộ Tư Pháp không cấp Giấy chứng nhận đối với việc nuôi con nuôi này. Do vậy, xảy ra tình trạng một số trường hợp cá nhân đã sử dụng Giấy chứng nhận việc nuôi con nuôi nước ngoài giả mạo chữ ký và con dấu của Cục Con nuôi – Bộ Tư Pháp để yêu cầu chứng thực bản sao từ bản chính văn bản này, nhằm “ hợp thức hóa “ hồ sơ nhận con nuôi do phía Hoa Kỳ giải quyết.

Do đó, để đảm bảo tuân thủ nghiêm pháp luật về chứng thực, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về Chứng thực, Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực  đề nghị tất cả các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực không thực hiện bất kỳ Giấy chứng nhận việc nuôi con nuôi nước ngoài nào đối với trường hợp con nuôi do cơ quan có thẩm quyền của Hoa Kỳ giải quyết.

Với trường hợp yêu cầu chứng thực bản sao từ bản chính Giấy chứng nhận việc nuôi con nuôi nước ngoài đối với trường hợp người nước ngoài nhận trẻ em tại Việt Nam làm con nuôi (do UBND cấp tỉnh giải quyết), đề nghị cơ quan tổ chức gửi bản chụp văn bản cho Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư Pháp để kiểm tra và sau khi xin ý kiến của Cục mới thực hiện chứng thực theo quy định./.

 

 

 

Nguyễn Hà


Số lượt người xem: 5Bản in Quay lại
Xem theo ngày: