Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website
  • Chưa thiết lập Site cần kết nối
  • Chưa thiết lập List cần kết nối
  • Chưa chọn column để lưu trữ dữ liệu
  • Chưa chọn mode để render dữ liệu

Vui lòng cấu hình.

Thông tin ngànhThứ 5, Ngày 16/03/2017, 15:15

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thực hiện Công văn số 46/CCTPN-TT ngày 22/02/2017 của Cục Công tác phía Nam – Bộ Tư pháp về hỗ trợ pháp lý năm 2017, Sở Tư pháp đề nghị quý cơ quan có nhu cầu tập huấn các chuyên đề bồi dưỡng kiến thức pháp luật về kinh doanh (Có Phụ lục kèm theo) đăng ký tham dự gửi về Sở Tư pháp trước ngày 30/3/2017 để Sở Tư pháp tổng hợp gửi Cục Công tác phía Nam – Bộ Tư pháp (theo mẫu gửi kèm), đồng thời gửi file mềm qua Mail: thamdinhvb.stp@daknong.gov.vn

Số lượt người xem: 22Bản in Quay lại
Xem theo ngày: