Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website
  • Chưa thiết lập Site cần kết nối
  • Chưa thiết lập List cần kết nối
  • Chưa chọn column để lưu trữ dữ liệu
  • Chưa chọn mode để render dữ liệu

Vui lòng cấu hình.

Tin tức cải cách thủ tục hành chínhThứ 5, Ngày 08/02/2018, 15:30

Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật

Căn cứ Quyết định số 40/QĐ-BTP ngày 08/01/2018 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính mới được thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp. Ngày 25/01/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 127/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, công bố 02 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 02 thủ tục hành chính cấp huyện và 02 thủ tục hành chính cấp xã.

(Xem chi tiết 40/QĐ-BTP ngày 08/01/2018 của Bộ Tư pháp; Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 25/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

                                                                                      Lê Giáp


Số lượt người xem: 26Bản in Quay lại
Xem theo ngày: