LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần (Từ 19/4/2021 đến 23/4/2021)

 

Thứ/ Ngày

Thời gian

Nội dung

Tham dự

Ghi chú

Thứ 2 – 19/4/2021

Sáng

 

 

 

 

Chiều

14h

Thống nhất một số nội dung liên quan đến Dự án Quản lý, bảo vệ rừng và đầu tư sản xuất nông, lâm nghiệp của HTX Nông nghiệp Dịch vụ Thương mại Hợp Tiến

Bùi Văn Hậu – CV Phòng QLXLVPHC&TT

668/GM-SKH

Thứ 3 – 20/4/2021

Sáng

8h

Giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất trụ sở Bệnh viện Đa khoa huyện Đắk Mil (cũ).

Trần Thị Như Ngọc – CV Phòng HC&BTTP

54/GM-STC

8h

Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8

Nguyễn Phúc Lực – Phòng VB&PBGDPL

94/GM-UBND

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4 – 21/4/2021

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ 5 – 22/4/2021

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ 6 – 23/4/2021

Sáng

 

 

 

 

Chiều