LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần 9, từ ngày 26/02/2024 đến ngày 03/03/2024

 

Thời gian

Lãnh đạo Sở chủ trì/tham dự

Nội dung

Địa điểm

Thành phần tham dự

Lãnh đạo VP/Phòng theo dõi

Ghi chú

 

Thứ 2, NGÀY 26/02/2024

08h00

Tập thể lãnh đạo sở

Họp giao ban tuần

 

 

 

 

 

14h00

Đ/c Trần Thanh Tài

Dự họp kiểm tra, rà soát các nội dung có liên quan đến việc cập nhật, bổ sung danh mục thu hồi đất năm 2024

Tại phòng họp tầng 2, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông

 

 

42/GM-STNMT

30/TB-STNMT

 

Thứ 3, NGÀY 27/02/2024

08h00

Đ/c Trần Văn Diêu

Tham dự Hội nghị cho ý kiến về các nội dung liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng

Phòng họp số 06 - Văn phòng Tỉnh ủy

 

 

1659-CV/TU

 

08h00

Đ/c Trần Văn Diêu

Tham dự Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh

Phòng họp số 06 - Văn phòng Tỉnh ủy

 

 

1660-CV/TU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4, NGÀY 28/02/2024

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5, NGÀY 29/02/2024

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6, NGÀY 01/03/2024

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7, NGÀY 02/03/2024

8h00

Đ/c Dương Tín Hòa

Tham dự chương trình “Cà phê doanh nhân - Khai xuân hái lộc đầu năm”

Quán Coffee doanh nhân

 

 

01/HHDN

 

chủ nhật, NGÀY 03/03/2024