LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần 37, từ ngày 11/9/2023 đến ngày 17/9/2023

 

Thời gian

Lãnh đạo Sở chủ trì/tham dự

Nội dung

Địa điểm

Thành phần tham dự

Lãnh đạo VP/Phòng theo dõi

Ghi chú

 

Thứ 2, NGÀY 11/9/2023

7h30

Đ/c Trần Văn Diêu

Chào cờ

Hội trường tầng 3

Tập thể công chức, viên chức, người lao động Sở

Đoàn thanh niên

 

 

08h00

Đ/c Trần Văn Diêu

Họp giao ban tuần

Phòng họp lầu 2

Lãnh đạo Sở, Trưởng các đơn vị thuộc Sở

VPS

 

 

14h00

 

Họp Thành viên UBND tỉnh tháng 8/2023

Hội trường VP UBND tỉnh

Lãnh đạo Sở

 

328/GM-UBND

 

Thứ 3, NGÀY 12/9/2023

8h00

 

Họp Lấy ý kiến tham mưu xử lý đề nghị của UBND tỉnh Bình Phước về giảm chi phí dịch vụ sử dụng đường bộ

Phòng họp lầu 2 – Sở GTVT

Đ/c Trần Thanh Tài 

 

54/GM-SGTVT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4, NGÀY 13/9/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5, NGÀY 14/9/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6, NGÀY 15/9/2023

8h00

 

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước

Hội trường B, Trung tâm văn hóa huyện Đắk Mil

Phòng HCBTTP

 

36/GM-STP

1187/STP-HCBTTP

Thứ 7, NGÀY 16/9/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

chủ nhật, NGÀY 17/9/2023