Cải cách hành chính (12.09.2019 09:50)

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN


1. LÝ LỊCH TƯ PHÁP          2. HỘ TỊCH          3. KHÁC

 

 

 

DỊCH VỤ BƯU CHÍNH

 

1. Danh mục TTHC tiếp nhận hồ sơ/ trả kết quả qua dịch vụ bưu chính

2. Danh mục TTHC không tiếp nhận hồ sơ/ trả kết quả qua dịch vụ bưu chính: Không có.

 

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT

Quy trình ISO

 

DANH MỤC PHÍ, LỆ PHÍ

Danh mục phí, lệ phí

 

 

 


Bản in


SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
2
2
6
9
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3
Liên kết Website