Giới thiệu (12.03.2024 16:27)

Cơ cấu tổ chức


       

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

I

LÃNH ĐẠO SỞ

 

 

 

1

Trần Văn Diêu

Giám đốc Sở

0914.144445

dieutv.ubnd@daknong.gov.vn

2

Trần Thanh Tài

Phó Giám đốc Sở

0914862627

taitt.stp@daknong.gov.vn

3

Dương Tín Hòa

Phó Giám đốc Sở

0836486868

hoadt.stp@daknong.gov.vn

II

VĂN PHÒNG SỞ

 

02613543140

stp@daknong.gov.vn

4

Phạm Văn Hùng

Chánh Văn phòng

0967031979

hungpv.stp@daknong.gov.vn

6

Nguyễn Tiến Dũng

Phó CVP

0982803906

dungnt.stp@daknong.gov.vn

7

Lê Đình Giáp

Chuyên viên

0906526545

giapld.stp@daknong.gov.vn

8

Phan Thị Nhi

Kế toán

0935963686

nhipt.stp@daknong.gov.vn

9

Nguyễn Thị Trinh

Văn thư

0917209738

trinhnt.stp@daknong.gov.vn

10 Nguyễn Thị Liên Chuyên viên 0935918384 liennt.stp@daknong.gov.vn

III

PHÒNG HÀNH CHÍNH VÀ BỔ TRỢ TƯ PHÁP

02613548202

lylichtuphap.stp@daknong. gov.v

12

Nguyễn Xuân Lợi

Trưởng phòng

0905442442

loinx.stp@daknong.gov.vn

13

Trần Thị Như Ngọc

Phó Trưởng phòng

0946458779

ngoctn.stp@daknong.gov.vn

14

Chu Thị Nga

Chuyên viên

0983383241

ngact.stp@daknong.gov.vn

15

Trần Văn Tính

Chuyên viên

0977147096

tinhtv.stp@daknong.gov.vn

16

Nguyễn Thị Hà

Chuyên viên

0978091058

hanguyen.stp@daknong.gov.vn

17

Đỗ Thị Toàn

Chuyên viên

0905398182

 

IV

PHÒNG VĂN BẢN VÀ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

0261.3548205

 

18

Võ Thị Thảo

Phó Trưởng phòng

0984307860

thaovt.stp@daknong.gov.vn

19

Nguyễn Thị Phương Trâm

Phó Trưởng phòng

0976070077

tramntp.stp@daknong.gov.vn

20

Nguyễn Thị Thanh Thảo

Chuyên viên

0915915227

thaontt.stp@daknong.gov.vn

21

Nguyễn Thị Nhàn

Chuyên viên

0984316324

nhannt.stp@daknong.gov.vn

22

Trương Hoàng Thảo My

Chuyên viên

0967116979

mytht.stp@daknong.gov.vn

23

Nguyễn Thị Hà

Chuyên viên

0986272909

hant.stp@daknong.gov.vn

24

Trần Thị Dung

Chuyên viên

0329234522

 

V

PHÒNG QUẢN LÝ XỬ LÝ VPHC VÀ THANH TRA

0261.3548203

 

25

Vũ Thị Tươi

Trưởng phòng - Chánh Thanh tra

0975177277

tuoivt.stp@daknong.gov.vn

26

Trương Thị Thùy Trang

Phó TP - Phó Chánh Thanh tra

0918187291

trangttt.stp@daknong.gov.vn

27

Đinh Văn Tuấn

Phó TP - Phó Chánh Thanh tra

0976398679

tuandv.stp@daknong.gov.vn

28

Trương Văn Phú

Thanh tra viên

0948429797

phutv.stp@daknong.gov.vn

29

Bùi Văn Hậu

Chuyên viên

0935091188

haubv.stp@daknong.gov.vn

30

Lữ Thị Minh Hiền

Chuyên viên

0988080165

hienltm.stp@daknong.gov.vn

31 Hoàng Thị Oanh Chuyên viên 0935726815 oanhht.stp@daknong.gov.vn

VI

TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC

 

 

32

Bùi Thị Hạnh

Giám đốc TT

0905892244

hanhbt.stp@daknong.gov.vn

33

Phạm Quang Long

Phó Giám đốc TT

0982441551

longpq.stp@daknong.gov.vn

34

Y'Lam

Trợ giúp viên

0905269464

lamy.stp@daknong.gov.vn

35

Hoàng Ngọc Tuấn

Trợ giúp viên

0384992580

tuanhn.stp@daknong.gov.vn

36

Vi Thị An

Trợ giúp viên

0914594795

anvt.stp@daknong.gov.vn

37

Lỳ Bá Vừ

Chuyên viên

0377599930

vulb.stp@daknong.gov.vn

38

Hoàng Như Quỳnh

Chuyên viên

0858647414

quynhhn.stp@daknong.gov.vn

39

Nguyễn Thị Xuân

Trợ giúp viên

0935446469

xuannt.stp@daknong.gov.vn

40

Bùi Thị Lương

Kế toán

0905653388

luongbt.stp@daknong.gov.vn

41

Trần Thị Hoài Thương

Chuyên viên

0982427775

thuongtth.stp@daknong.gov.vn

42

Phạm Thi Hiếm

Chuyên viên

0978376848

hiempt.stp@daknong.gov.vn

43

Mai Thị Hạnh

Trợ giúp viên

0379293474

hanhmt.stp@daknong.gov.vn

44

Nguyễn Thị Lan Chi

Chuyên viên

0962364567

chintl.stp@daknong.gov.vn

45

Lê Khánh Điệp

Chuyên viên

0967473470

dieplk.stp@daknong.gov.vn

46

Nguyễn Thị Thương

Chuyên viên

0965495044

thuongnt.stp@daknong.gov.vn

47

Nguyễn Thị Kim Tân

Chuyên viên

0379293476

 tanntk.stp@daknong.gov.vn

48

Võ Thị Thúy Vi

Chuyên viên

0349474252

vivtt.stp@daknong.gov.vn

VII

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

 

49

Bùi Thế Vinh

Phó Giám đốc TT

0935814567

vinhbt.stp@daknong.gov.vn

50

Trần Thị Thanh Trang

Chuyên viên

0983433199

trang_ttt.stp@daknong.gov.vn

51

Trần Anh Quang

Kế toán

0975336705

quangta.stp@daknong.gov.vn

52

Nguyễn Khắc Hưng

Chuyên viên

0977438438

hungnk.stp@daknong.gov.vn

53 Nguyễn Hùng Nga Chuyên viên 0379715263 nganh.stp@daknong.gov.vn
54 Nguyễn Phúc Lực Chuyên viên 0853155126 lucnp.stp@daknong.gov.vn

Đường dây nóng tháo gỡ, xử lý các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp.


Bản in


SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
2
2
6
9
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3
Liên kết Website