Giới thiệu (13.04.2021 15:36)

Cơ cấu tổ chức


STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

EMAIL

I

LÃNH ĐẠO SỞ

 

 

1

Nguyễn Trung Hiếu

Giám đốc

0905116374

hieunt.stp@daknong.gov.vn

2

Nguyễn Văn Thông

Phó Giám đốc

0905019000

thongnv.stp@daknong.gov.vn

II

VĂN PHÒNG SỞ

0261.3543140

stp@daknong.gov.vn

3

Vũ Thị Tươi

Chánh văn phòng

0975117277

tuoivt.stp@daknong.gov.vn

4

Trương Văn Hoài

Phó chánh văn phòng

0931611379

hoaitv.stp@daknong.gov.vn

5

Nguyễn Tiến Dũng

Phó chánh văn phòng

0982803906

dungnt.stp@daknong.gov.vn

6

Lê Đình Giáp

Chuyên viên

0906526545

giapld.stp@daknong.gov.vn

7

Phan Thị Nhi

Kế toán

0935963686

nhipt.stp@daknong.gov.vn

8

Đỗ Thị Toàn

Văn thư

0905398182

stp@daknong.gov.vn

III

PHÒNG HÀNH CHÍNH VÀ BỔ TRỢ TƯ PHÁP

0261.3548202

lylichtuphap.stp@daknong. gov.vn

9

Nguyễn Xuân Lợi

Trưởng phòng

0905442442

loinx.stp@daknong.gov.vn

10

Trần Nghị Viện

Phó trưởng phòng

0935863577

vientn.stp@daknong.gov.vn

11

Chu Thị Nga

Chuyên viên

0983383241

ngact.stp@daknong.gov.vn

12

Trần Thị Như Ngọc

Chuyên viên

0946458779

ngoctn.stp@daknong.gov.vn

13

Trần Văn Tính

Chuyên viên

0977147096

tinhtv.stp@daknong.gov.vn

14

Nguyễn Thị Liên

Chuyên viên

0935918384

liennt.stp@daknong.gov.vn

15

Nguyễn Thị Hà

Chuyên viên

0978091058

hanguyen.stp@daknong.gov.vn

IV

PHÒNG QUẢN LÝ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ THANH TRA

0261.3548203

 

16

Phạm Văn Hùng

Trưởng phòng

0967031979

hungpv.stp@daknong.gov.vn

17

Trương Thị Thùy Trang

Phó trưởng phòng

0918187291

trangttt.stp@daknong.gov.vn

18

Nông Thị Ninh Kiều

Thanh tra viên

0984296318

kieuntn.stp@daknong.gov.vn

19

Lữ Thị Minh Hiền

Chuyên viên

0988080165

hienltm.stp@daknong.gov.vn

20

Trương Văn Phú

Chuyên viên

0948429797

phutv.stp@daknong.gov.vn

21

Đinh Văn Tuấn

Thanh tra viên

0976398679

tuandv.stp@daknong.gov.vn

22

Lê Thị Thủy

Thanh tra viên

0935093088

thuylt.stp@daknong.gov.vn

23

Bùi Văn Hậu

Chuyên viên

0935091188

haubv.stp@daknong.gov.vn

V

PHÒNGVĂN BẢN VÀ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

0261.3548205

 

24

Dương Tín Hoà

Trưởng phòng

0836486868

hoadt.stp@daknong.gov.vn

25

Võ Thị Thảo

Phó trưởng phòng

0984307860

thaovt.stp@daknong.gov.vn

26

Nguyễn Thị Phương Trâm

Chuyên viên

0976070077

tramntp.stp@daknong.gov.vn

27

Nguyễn Thị Thanh Thảo

Chuyên viên

0915915227

thaontt.stp@daknong.gov.vn

28

Nguyễn Thị Nhàn

Chuyên viên

0984316324

nhannt.stp@daknong.gov.vn

29

Nguyễn Thị Hà

Chuyên viên

0986272909

hant.stp@daknong.gov.vn

30

Trương Hoàng Thảo My

Chuyên viên

0967116979

mytht.stp@daknong.gov.vn

VI

 

TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC

31

Bùi Thị Hạnh

Giám đốc

0905892244

hanhbt.stp@daknong.gov.vn

32

Y Lam

Trợ giúp viên

0905269464

lamy.stp@daknong.gov.vn

33

Vi Thị An

Phó Giám đốc

0914594795

anvt.stp@daknong.gov.vn

34

Phạm Thị Hiếm

Chuyên viên

0978376848

hiempt.stp@daknong.gov.vn

35

Cao Thị Thúy Hường

Chuyên viên

0976586812

huongctt.stp@daknong.gov.vn

36

Phạm Quang Long

Trợ giúp viên

0982441551

longpq.stp@daknong.gov.vn

37

Hoàng Thị Oanh

Chuyên viên

0935726815

oanhht.stp@daknong.gov.vn

38

Trần Anh Quang

Kế toán

0975336705

quangta.stp@daknong.gov.vn

39

Trần Thị Hoài Thương

Chuyên viên

0982427775

thuongtth.stp@daknong.gov.vn

40

Hoàng Ngọc Tuấn

Trợ giúp viên

0384992580

tuanhn.stp@daknong.gov.vn

41

Nguyễn Thị Xuân

Trợ giúp viên

0935446469

xuannt.stp@daknong.gov.vn

42

Mai Thị Hạnh

Chuyên viên

0379293474

hanhmt.stp@daknong.gov.vn

43

Nguyễn Hùng Nga

Chuyên viên

0379715263

nganh.stp@daknong.gov.vn

44

Nguyễn Thị Kim Tân

Chuyên viên

 

tanntk.stp@daknong.gov.vn

45

Nguyễn Thị Lan Chi

Chuyên viên

0962364567

chintl.stp@daknong.gov.vn

46

Nguyễn Phúc Lực

Chuyên viên

0853155126

lucnp.stp@daknong.gov.vn

47

Lỳ Bá Vừ

Chuyên viên

0377599930

vulb.stp@daknong.gov.vn

48

Lê Khánh Điệp

Chuyên viên

0967473470

dieplk.stp@daknong.gov.vn

49

Võ Thị Thúy Vi

Chuyên viên

0349474252

vivtt.stp@daknong.gov.vn

50

Hoàng Như Quỳnh

Chuyên viên

0858647414

quynhhn.stp@daknong.gov.vn

51

Nguyễn Thị Thương

Chuyên viên

0965495044

thuongnt.stp@daknong.gov.vn

VII

 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

52

Đinh Thị Mùi

Giám đốc

0905146007

muidt.stp@daknong.gov.vn

53

Trần Thị Thanh Trang

Chuyên viên

0983433199

trang_ttt.stp@daknong.gov.vn

54

Bùi Thế Vinh

Phó Giám đốc

0935814567

vinhbt.stp@daknong.gov.vn

55

Bùi Thị Lương

Kế toán

0905653388

luongbt.stp@daknong.gov.vn

56

Nguyễn Khắc Hưng

Chuyên viên

0977438438

hungnk.stp@daknong.gov.vn


Bản in


SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
2
2
6
9
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3
Liên kết Website