Báo cáo thẩm định (07.05.2020 09:21)

BCTĐ Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 1 Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 của UBND tỉnh


Thực hiện quy định tại Điều 130 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 663/STC-GCS&TCDN ngày 31/3/2020, Sở Tư pháp tiến hành thẩm định dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 1 Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhà nước về Giá trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 22/10/2015 của UBND tỉnh với nội dung như sau:


Bản in

Xem danh sách chi tiếtSỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
2
2
6
9
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3
Liên kết Website