Thông tin khác (01.03.2021 14:24)

Các Luật, Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV


1. Luật được thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

- Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020 (66/2020/QH14)

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020 (67/2020/QH14)

- Luật Cư trú năm 2020 (68/2020/QH14)

- Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020 (69/2020/QH14)

- Luật Thỏa thuận quốc tế năm 2020 (70/2020/QH14)

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) năm 2020 (71/2020/QH14)

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (72/2020/QH14)

2. Nghị quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Nghị quyết 123/2020/QH14 về việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc;

Nghị quyết 124/2020/QH14 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021;

Nghị quyết 125/2020/QH14 về phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Nghị quyết 126/2020/QH14 về phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Nghị quyết 127/2020/QH14 phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao;

Nghị quyết 128/2020/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

Nghị quyết 129/2020/QH14 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021;

Nghị quyết 130/2020/QH14 về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc;

Nghị quyết 131/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM;

Nghị quyết 132/2020/QH14 thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế;

Nghị quyết 133/2020/QH14 về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026;

Nghị quyết 134/2020/QH14 về tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII;

Nghị quyết 135/2020/QH14 Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.


Bản in


SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
2
2
6
9
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3
Liên kết Website