Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (11.03.2024 13:37)
Ban hành Kế hoạch chuyển đổi số năm 2024 của Sở Tư pháp (08.01.2024 13:57)
Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2024 của Sở Tư pháp (05.01.2024 08:47)
Báo cáo sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (20.12.2023 14:00)
Kết quả liên thông trực tuyến Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí trên địa bàn tỉnh (15.12.2023 13:50)
Kết quả triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023 (28.11.2023 13:42)
Kế hoạch Tuyên truyền Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025,tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (24.11.2023 14:02)
Ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông năm 2024 (23.11.2023 09:03)
Tuyên truyền Ngày Chuyển đổi số (31.10.2023 09:12)
Luật Giao dịch điện tử năm 2023 thúc đẩy kinh tế số, chuyển đổi số (06.10.2023 13:48)

TIN ĐÃ ĐƯA

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
2
2
6
9
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3
Liên kết Website