Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công liên thông Đăng ký khai sinh- thường trú - cấp thẻ BHYT (03.08.2023 09:39)
Quy định về đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử (07.07.2023 10:13)
Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến (10.05.2023 09:01)
Cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không được yêu cầu người dân xuất trình Giấy xác nhận thông tin về cư trú (01.05.2023 09:01)
Các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân (22.04.2023 10:13)
Các phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân trên thẻ căn cước công dân gắn chíp thay cho việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, cung cấp dịch vụ công (13.04.2023 09:01)
Cuộc thi tìm hiểu Đề án” Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (06.04.2023 10:13)
Báo cáo Kết quả triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số Quý I năm 2023. (17.03.2023 09:11)
Ban hành Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 của Sở Tư pháp (03.03.2023 07:58)
Công bố kênh Zalo Official Account Chuyển đổi số của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông (28.10.2022 21:01)

TIN ĐÃ ĐƯA

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
2
2
6
9
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3
Liên kết Website