Tin tức (12.06.2024 07:32)

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu giá tài sản


Ngày 11/6/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 708/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp. Theo đó, công bố sửa đổi, bổ sung 08 TTHC lĩnh vực giám định tư pháp (Cấp Thẻ đấu giá viên; Cấp lại Thẻ đấu giá viên; Đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản; Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản; Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản; Đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản; Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá).

Nội dung sửa đổi, bổ sung là mẫu đơn/ mẫu tờ khai ban hành kèm theo Thông tư số 03/2024/TT-BTP ngày 16/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 thông tư liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp.

Xem chi tiết Quyết định.

Lê Giáp


Bản in


SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
2
2
6
9
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3
Liên kết Website