Tin tức (05.07.2024 09:28)

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quốc tịch


Ngày 02/7/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 787/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quốc tịch thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp. Theo đó, công bố sửa đổi, bổ sung 05 TTHC lĩnh vực quốc tịch (Cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam; Nhập quốc tịch Việt Nam; Trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước; Thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước; Cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước).

Nội dung sửa đổi, bổ sung là mấu đơn/ mẫu tờ khai ban hành kèm theo Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2020/TT-BTP ngày 08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch và Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch./.

Xem chi tiết Quyết định./.

Lê Giáp


Bản in

Xem danh sách chi tiếtSỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
2
2
6
9
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3
Liên kết Website