Tin tức (12.03.2024 14:08)

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý


Ngày 11/3/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 243/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp. Theo đó, công bố sửa đổi, bổ sung 08 TTHC lĩnh vực trợ giúp pháp lý (Thủ tục cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý; Thủ tục cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý; Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý; Thủ tục chấm dứt đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý; Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý; Thủ tục rút yêu cầu trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lý; Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý; Thủ tục giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý).

Nội dung sửa đổi, bổ sung là mẫu đơn/ mẫu tờ khai; cách thức gửi nộp hồ sơ khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến được quy định tại Thông tư số 10/2023/TT-BTP ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý và Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý.

Xem chi tiết Quyết định./.

Lê Giáp


Bản in


SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
2
2
6
9
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3
Liên kết Website