Tin tức (11.06.2024 07:32)

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tư vấn pháp luật


Ngày 10/6/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 704/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tư vấn pháp luật thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp. Theo đó, công bố sửa đổi, bổ sung 04 TTHC lĩnh vực tư vấn pháp luật (Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật; Đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật; Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh; Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật).

Nội dung sửa đổi, bổ sung là mẫu đơn/ mẫu tờ khai ban hành kèm theo Thông tư số 03/2024/TT-BTP ngày 16/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 thông tư liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp.

Xem chi tiết Quyết định.

Lê Giáp


Bản in


SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
2
2
6
9
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3
Liên kết Website