Tin tức (27.11.2023 16:27)

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng


Ngày 17/11/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 1557/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông. Theo đó, công bố ban hành mới 01 TTHC (thủ tục Công nhận hoàn thành tập sự hành nghề công chứng); sửa đổi, bổ sung 06 TTHC lĩnh vực công chứng.

Sửa đổi, bổ sung đối với các TTHC liên quan đến tập sự hành nghề công chứng được quy định tại thông tư số 08/2023/TT-BTP ngày 02/10/2023 của Bộ trưởng Bộ tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng.

Xem chi tiết Quyết định./.

Lê Giáp


Bản in


SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
2
2
6
9
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3
Liên kết Website